Zpět na lokality

Louky u Černého lesa

Mokřadní a rašelinné louky v údolní nivě Stržského potoka se nacházejí nad Konventským rybníkem na severním okraji Žďáru nad Sázavou. Z významných druhů rostlin se zde vyskytuje mj. bazanovec kytkokvětý, vachta trojlistá, tolije bahenní, ďáblík bahenní a vrba rozmarýnolistá. Území je významné i zoologicky, pravidelně se zde vyskytuje čolek horský, skokan hnědý, rosnička, ještěrka živorodá, zmije, bramborníček hnědý a další druhy.

 

Z historie:

Dříve pravidelně kosené a sklízené louky byly dlouhodobě ponechány bez péče. To se projevilo degradací luk a zarůstáním náletem. Území bylo v minulosti negativně dotčeno výsadbou dřevin a výkopem pro plynovod. Po nutných prořezávkách, obnově stružek a obnově kosení se stav biotopů postupně zlepšuje.

 

Probíhající péče:

Sdružení krajina pečuje o lokalitu od roku 2003.

V současné době se stará o 1,9 ha, které jsou koseny ručně (ručně vedenou sekačkou nebo křovinořezem). Pokosená tráva je nahrabovačem shrabána do řádků, odtud je sebrána, svezena na okraj lokality a odvezena k dalšímu využití.

Občasné prořezávky dřevin.

Občasná obnova odvodňovacích stružek.

 

Kategorie ochrany:

přírodní památka v CHKO Žďárské vrchy

 

Zajímavosti:

Přirozeně meandrující koryto potoka.

Podmáčené louky těsně navazující na rybník

 

Plán péče by měl být dostupný zde.


Zpět na lokality

Více o nás

Zjistěte co děláme

Hlavní činností je sečení podmáčených luk s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů. Ve spolupráci s místním farmářem louky také vypásáme. Vedle toho budujeme tůně, vysazujeme stromořadí, věnujeme se odborné činnosti. Poměrně čerstvě se zabýváme tvorbou regionálního osiva pro louky Žďárských vrchů. Do naší činnosti zapojujeme širokou veřejnost. Aby naše působení bylo dlouhodbě stabilní, fungujeme jako pozemkový spolek a k obhospodařovaným pozemkům získáváme právní vztahy.

Číst více

Kdo jsme

Sdružení Krajina je spolek sdružující lidi se zájmem o přírodu a krajinu a její praktickou ochranu.

Více o nás

Podpořte nás

Finanční podpora
Chci vás podpořit

Dobrovolnictví
Chci vás podpořit

Další lokality

Babín

Babín

Bývalé rašeliniště a navazující mokřady se nachází mezi rybníky Babínský, Matějovský a Tálinská, nedaleko obce Budeč.

Zobrazit detail lokality

Bahna

Bahna

Území je představováno třemi oddělenými loukami, tvořenými mozaikou vlhkých až zrašeliněných luk, postupně přecházejících v sušší stanoviště.

Zobrazit detail lokality

Baroch

Baroch

Mělký rybník s tůněmi, ostrovy a rozsáhlými porosty rákosin, na něž navazují slatinné louky. Jde zejména o velmi významnou ornitologickou lokalitu.

Zobrazit detail lokality

Jak nás můžete podpořit

Finanční podpora

I "malá" částka dokáže velké věci.

Chci vás podpořit

Dobrovolnictví

Péče o přírodu dává smysl...

Chci vás podpořit