O Sdružení krajina

Sdružení Krajina je spolek sdružující lidi se zájmem o přírodu a krajinu a její praktickou ochranu. Hlavní činností je sečení podmáčených luk s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů. Ve spolupráci s místním farmářem louky také vypásáme. Vedle toho budujeme tůně, vysazujeme stromořadí, věnujeme se odborné činnosti. Poměrně čerstvě se zabýváme tvorbou regionálního osiva pro louky Žďárských vrchů. Do naší činnosti zapojujeme širokou veřejnost, věnujeme se osvětové činnosti, pořádáme terénní botanicko - zoologické vycházky, budujeme přírodní učebny. Spolupracujeme se školami i místními samosprávami  Aby naše působení bylo dlouhodbě stabilní, fungujeme jako pozemkový spolek a k obhospodařovaným pozemkům získáváme právní vztahy.

0
členů

0
lokalit

0
let

více videí na Youtube

Lidé v našem sdružení

Ing. Kateřina Marečková

zástupkyně ředitele

Ing. Dagmar Kafková

Projektový pracovník, holka pro všechno.

Jana Padalíková

Operativec, styčná důstojnice pro pastvu a veškerou zemědělskou činnost.

Bc. Mgr. Milan Daďourek

Externí konzultant, farmář.

Zdeněk Slonek alias Bohouš

Luční pracovník, vyřezávky a vše, co je třeba.

Hledáte více informací?

Dokumenty

Zobrazit stránku

Tiskové zprávy pro média

Zobrazit stránku

Řekli o nás

  • Darina Coufalová

    "Měla jsem tu čest pracovat tři roky v týmu Sdružení Krajina a je to zajímavá, kreativní a hezká práce a moc skvělí lidé."

Spolupracujeme s

Jak nás můžete podpořit

Finanční podpora

I "malá" částka dokáže velké věci.

Chci vás podpořit

Dobrovolnictví

Péče o přírodu dává smysl...

Chci vás podpořit