Zpět na lokality

Babín

Bývalé rašeliniště a navazující mokřady se nachází mezi rybníky Babínský, Matějovský a Tálinská, nedaleko obce Budeč. Nad Babínským rybníkem je stále původní rašeliniště s řadou významných druhů rostlin. Území je významné výskytem populace vážky jasnoskvrnné a skokana ostronosého, dále zde žije např. blatnice skvrnitá, rosnička, bekasina otavní a pisík obecný. Z významných druhů rostlin zde roste leknín bělostný, rdest ostrolistý, bublinatka jižní, vachta trojlistá, zábělník bahenní aj.

Z historie:

Rašeliniště mezi rybníky bylo v minulosti kompletně vytěženo až na jílový podklad. Postupně se zde alespoň v částech začala obnovovat dřívější vegetace, spíše se však plochy změnily v méně významné podmáčené louky. V území byly po zahájení pravidelného kosení prováděny rozsáhlé prořezávky dřevin a bylo zde zbudováno několik desítek tůní. Vlivem poškození a nefunkčnosti nátokových objektů je v současnosti v části území nedostatek vody, díky čemuž jsou zde některé tůně výrazně vysychající a původně podmáčené louky se mění v mezofilní.

Probíhající péče:

Sdružení krajina pečuje o lokalitu od roku 2002.

V současné době se stará o 6,6 ha, které jsou koseny ručně (ručně vedenou sekačkou nebo křovinořezem). Pokosená tráva je nahrabovačem shrabána do řádků, odtud je sebrána, svezena na okraj lokality a odvezena k dalšímu využití.

Občasné prořezávky dřevin.

Kategorie ochrany:

I. a II.zóna CHKO Žďárské  vrchy

Evropsky významná lokalita - předmět ochrany: vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis)

Zajímavosti:

V lokalitě je velmi dobře vidět rozdíl mezi fungujícím původním rašeliništěm nad Babínským rybníkem a kompletně vytěženým rašeliništěm pod Babínským rybníkem.

 

Plán péče je dostupný zde (plán péče o celou CHKO).

Souhrn doporučených opatření je dostupný zde.


Zpět na lokality

Více o nás

Zjistěte co děláme

Hlavní činností je sečení podmáčených luk s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů. Ve spolupráci s místním farmářem louky také vypásáme. Vedle toho budujeme tůně, vysazujeme stromořadí, věnujeme se odborné činnosti. Poměrně čerstvě se zabýváme tvorbou regionálního osiva pro louky Žďárských vrchů. Do naší činnosti zapojujeme širokou veřejnost. Aby naše působení bylo dlouhodbě stabilní, fungujeme jako pozemkový spolek a k obhospodařovaným pozemkům získáváme právní vztahy.

Číst více

Kdo jsme

Sdružení Krajina je spolek sdružující lidi se zájmem o přírodu a krajinu a její praktickou ochranu.

Více o nás

Podpořte nás

Finanční podpora
Chci vás podpořit

Dobrovolnictví
Chci vás podpořit

Další lokality

Bahna

Bahna

Území je představováno třemi oddělenými loukami, tvořenými mozaikou vlhkých až zrašeliněných luk, postupně přecházejících v sušší stanoviště.

Zobrazit detail lokality

Baroch

Baroch

Mělký rybník s tůněmi, ostrovy a rozsáhlými porosty rákosin, na něž navazují slatinné louky. Jde zejména o velmi významnou ornitologickou lokalitu.

Zobrazit detail lokality

Blatinské louky

Blatinské louky

Mokřadní louky s prameništi se nacházejí v centru osady Blatiny. Území je významné zejména výskytem několika ohrožených druhů rostlin.

Zobrazit detail lokality

Jak nás můžete podpořit

Finanční podpora

I "malá" částka dokáže velké věci.

Chci vás podpořit

Dobrovolnictví

Péče o přírodu dává smysl...

Chci vás podpořit