Kontakt

Organizační struktura

Název organizace

Sdružení Krajina

Právní forma

spolek - zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně

Působnost

Česká republika

Zřizovací listina

stanovy

Založení

Sdružení Krajina bylo založeno v roce 1997, pod současným názvem působí od roku 2001.

Účetní údaje

IČO

265 25 771

DIČ

CZ26525771 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
(běžný účet)

č.ú. 2701959782/2010
Fio banka, pobočka Žďár nad Sázavou

Bankovní spojení
(klub dárců)

č.ú. 2100922271/2010
Fio banka účet pro podporu naší činnosti formou daru

Statutární zástupci

Ing. Tomáš Blažek

ředitel

Vymýšlí nám práci a odpovídá za chod celé organizace. V létě se pohybuje na loukách a seče a seče.

Ing. Kateřina Marečková

zástupce ředitele

Počítá a plánuje a pak zase počítá...jednoduše se stará o to, abysme byli.

Mgr. Jaroslava Šmídková

předsedkyně

Reprezentativec, který jedná jménem rady.

Kancelář

Ing. Tomáš Blažek

pověřený ředitel

Vymýšlí nám práci a odpovídá za chod celé organizace. V létě se pohybuje na loukách a seče a seče.

Ing. Kateřina Marečková

zástupce ředitele

Počítá a plánuje a pak zase počítá...jednoduše se stará o to, abysme byli.

Ing. Dagmar Kafková

projektový pracovník

Pracuje na projektech, v létě seče louky, botanizuje...zkrátka co je zrovna potřeba.

operativec

Jana Padalíková

Operativec

Styčná důstojnice pro pastvu a veškerou zemědělskou činnost.

Právní uspořádání

Nejvyšším orgánem Sdružení Krajina je sněm, který schvaluje stanovy a volí radu. Rada je dozorčí a strategický orgán, který dohlíží na chod organizace. Skládá se aktuálně z osmi radních, jejím jménem jedná předseda. Činnost Sdružení Krajina, práci zaměstnanců a realizaci projektů řídí ředitel jmenovaný radou.

Jak se stát členem Sdružení Krajina

Chcete-li se stát členem, stačí písemně o to požádat na adrese Rada Sdružení Krajina, Počítky 2, 591 01 Žďár n.S., nebo info@sdruzenikrajina.cz. V žádosti uveďte jméno, adresu a e-mail.

Po zaregistrování vaší žádosti radou vám bude potvrzeno přijetí mezi běžné členy. Budeme vás průběžně informovat o činnosti Sdružení Krajina a akcích pro členy. Členství lze kdykoliv na žádost ukončit. Po roce běžného členství je možné požádat o členství řádné, se kterým je spojeno právo volit a být volen do rady a dalších funkcí. Podrobnější informace ke stažení zde.

Členství Sdružení Krajina v jiných organizacích

Sdružení Krajina je členem Oborové platformy Zeleného kruhu a Koordinačního uskupení NNO Vysočiny - KOUS a přidruženým členem Sítě ekologických poraden STEP.

Jak nás můžete podpořit

Finanční podpora

I "malá" částka dokáže velké věci.

Chci vás podpořit

Dobrovolnictví

Péče o přírodu dává smysl...

Chci vás podpořit