Zpět na lokality

Maršálka

Lokalitu tvoří rašelinné a slatinné louky, které se nacházejí SV od obce Barovice. Na loukách se vyskytuje několik ohrožených druhů rostlin i živočichů, např. smldník bahenní, rosnatka, tolije bahenní, prstnatec májový, ještěrka živorodá a bramborníček hnědý.

 

Z historie:

Historicky kosené louky byly ponechány několik desítek let téměř bez péče. Proběhly zde meliorace, zalesnění a rozorání, což má za následek zmenšení jejich plochy. Pravidelně trvale koseny byly pouze okrajové části lokality a docházelo zde také k přihnojování močůvkou. V devadesátých letech 20. století bylo kosení většiny luk obnoveno.

 

Probíhající péče:

Sdružení krajina pečuje o lokalitu od roku 2010.

V současné době se stará o 2,4 ha, které jsou koseny ručně (ručně vedenou sekačkou nebo křovinořezem). Pokosená tráva je nahrabovačem shrabána do řádků, odtud je sebrána, svezena na okraj lokality a odvezena k dalšímu využití.

 

Kategorie ochrany:

Přírodní rezervace v CHKO Železné Hory

Evropsky významná lokalita - předmět ochrany: přechodová rašeliniště a třasoviště, vrkoč Geyerův

 

Plán péče je dostupný zde.

Souhrn doporučených opatření je dostupný zde.


Zpět na lokality

Více o nás

Zjistěte co děláme

Hlavní činností je sečení podmáčených luk s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů. Ve spolupráci s místním farmářem louky také vypásáme. Vedle toho budujeme tůně, vysazujeme stromořadí, věnujeme se odborné činnosti. Poměrně čerstvě se zabýváme tvorbou regionálního osiva pro louky Žďárských vrchů. Do naší činnosti zapojujeme širokou veřejnost. Aby naše působení bylo dlouhodbě stabilní, fungujeme jako pozemkový spolek a k obhospodařovaným pozemkům získáváme právní vztahy.

Číst více

Kdo jsme

Sdružení Krajina je spolek sdružující lidi se zájmem o přírodu a krajinu a její praktickou ochranu.

Více o nás

Podpořte nás

Finanční podpora
Chci vás podpořit

Dobrovolnictví
Chci vás podpořit

Další lokality

Babín

Babín

Bývalé rašeliniště a navazující mokřady se nachází mezi rybníky Babínský, Matějovský a Tálinská, nedaleko obce Budeč.

Zobrazit detail lokality

Bahna

Bahna

Území je představováno třemi oddělenými loukami, tvořenými mozaikou vlhkých až zrašeliněných luk, postupně přecházejících v sušší stanoviště.

Zobrazit detail lokality

Baroch

Baroch

Mělký rybník s tůněmi, ostrovy a rozsáhlými porosty rákosin, na něž navazují slatinné louky. Jde zejména o velmi významnou ornitologickou lokalitu.

Zobrazit detail lokality

Jak nás můžete podpořit

Finanční podpora

I "malá" částka dokáže velké věci.

Chci vás podpořit

Dobrovolnictví

Péče o přírodu dává smysl...

Chci vás podpořit