Zpět na lokality

Utopenec

Niva Vortovského potoka s přirozené meandrujícím korytem a rašelinnými a mokřadní loukami leží severně od obce Vortová. Z ohrožených druhů se zde vyskytuje např. tolije bahenní, prstnatec májový, bika sudetská, všivec bahenní, rosnička, ještěrka živorodá, zmije, bekasina otavní a ledňáček říční.

Z historie:

V dávné minulosti bylo v území několik rybníků, dodnes se zachoval pouze rybník Utopenec. Dříve pravidelně kosení mokřadní louky v nivě potoka byly dlouhodobě ponechány bez péče. Pravidelné kosení zde bylo obnoveno v 90. letech 20. století, po rozsáhlých prořezávkách a obnově stružek. Stav biotopů se pravidelnou péčí postupně zlepšuje.

 

Probíhající péče:

Sdružení krajina pečuje o lokalitu od roku 2002.

V současné době se stará o 4,8 ha, které jsou koseny ručně (ručně vedenou sekačkou nebo křovinořezem). Pokosená tráva je nahrabovačem shrabána do řádků, odtud je sebrána, svezena na okraj lokality a odvezena k dalšímu využití.

Občasná ruční obnova odtokových stružek.   

Občasné prořezávky dřevin.

Asanace drnu.

 

Kategorie ochrany:

Přírodní památka v CHKO Žďárské vrchy

 

Zajímavost:

- zachovalá niva potoka s přirozeně meandrujícím korytem

 

Plán péče je dostupný zde.


Zpět na lokality

Více o nás

Zjistěte co děláme

Hlavní činností je sečení podmáčených luk s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů. Ve spolupráci s místním farmářem louky také vypásáme. Vedle toho budujeme tůně, vysazujeme stromořadí, věnujeme se odborné činnosti. Poměrně čerstvě se zabýváme tvorbou regionálního osiva pro louky Žďárských vrchů. Do naší činnosti zapojujeme širokou veřejnost. Aby naše působení bylo dlouhodbě stabilní, fungujeme jako pozemkový spolek a k obhospodařovaným pozemkům získáváme právní vztahy.

Číst více

Kdo jsme

Sdružení Krajina je spolek sdružující lidi se zájmem o přírodu a krajinu a její praktickou ochranu.

Více o nás

Podpořte nás

Finanční podpora
Chci vás podpořit

Dobrovolnictví
Chci vás podpořit

Další lokality

Babín

Babín

Bývalé rašeliniště a navazující mokřady se nachází mezi rybníky Babínský, Matějovský a Tálinská, nedaleko obce Budeč.

Zobrazit detail lokality

Bahna

Bahna

Území je představováno třemi oddělenými loukami, tvořenými mozaikou vlhkých až zrašeliněných luk, postupně přecházejících v sušší stanoviště.

Zobrazit detail lokality

Baroch

Baroch

Mělký rybník s tůněmi, ostrovy a rozsáhlými porosty rákosin, na něž navazují slatinné louky. Jde zejména o velmi významnou ornitologickou lokalitu.

Zobrazit detail lokality

Jak nás můžete podpořit

Finanční podpora

I "malá" částka dokáže velké věci.

Chci vás podpořit

Dobrovolnictví

Péče o přírodu dává smysl...

Chci vás podpořit