Zpět do fotogalerie

Akce pro veřejnost: NMnM vysadilo komunitní sad u koupaliště


Zpět do fotogalerie

Další fotogalerie

Kosení podmáčených luk

Akce pro veřejnost: Dosadba ovocňáků ve Štursově sadu

Akce pro veřejnost: Výsadby podél cesty z Vodojem na Plíčky

Jak nás můžete podpořit

Finanční podpora

I "malá" částka dokáže velké věci.

Chci vás podpořit

Dobrovolnictví

Péče o přírodu dává smysl...

Chci vás podpořit