Zpět na projekty

Přírodní učebna Pastviska

V přírodně cenné lokalitě Pastviska u Odrance, která hostí řadu vzácných a chráněných druhů, vznikne přírodní učebna pro praktické environmentální a výzkumné činnosti v přírodě. V tomto směru jsme spojili síly s Ekocentrem Rojko v čele se Sašou Bobulovou a Školou Spolu vedenou Jarkou Šmídkovou. Děti z těchto dvou organizací místo dobře znají. Již delší dobu zde získávají praktické znalosti z oblasti přírodních věd, sledují vývoj lokality, místní rostliny i živočichy.

V rámci projektu přírodní učebny bude nad tůní v horní části lokality vybudováno badatelské molo, které poslouží nejen dětem k ekovýchovným aktivitám, ale také kolemjdoucí k posezení a odpočinku. Z kmenů stromů, pokácených v rámci vyřezávání náletů, zde bude vytvořeno broukoviště, sloužící jako domov pro organismy vázané na odumírající či mrtvé dřevo. Společně s dětmi a dalšími dobrovolníky vytvoříme zimoviště pro obojživelníky. Pro následné kvalitní zkoumání lokality bude dětem pořízeno vybavení na sledování vlastností vody, rostlin a živočichů. Přírodní učebna bude samozřejmě sloužit k ekovýchovným aktivitám jakékoliv školy. Veškeré vybavení pro bádání bude pod odmluvě k zapůjčení přímo v Ekocentru Rojko.

Tento projekt vznikl díky podpoře z grantového programu Zelené oázy, který vyhlašují Nadace Partnerství a společnost MOL česká republika.

Partneři a sponzoři projektu


Zpět na projekty

Více o nás

Zjistěte co děláme

Hlavní činností je sečení podmáčených luk s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů. Ve spolupráci s místním farmářem louky také vypásáme. Vedle toho budujeme tůně, vysazujeme stromořadí, věnujeme se odborné činnosti. Poměrně čerstvě se zabýváme tvorbou regionálního osiva pro louky Žďárských vrchů. Do naší činnosti zapojujeme širokou veřejnost. Aby naše působení bylo dlouhodbě stabilní, fungujeme jako pozemkový spolek a k obhospodařovaným pozemkům získáváme právní vztahy.

Číst více

Kdo jsme

Sdružení Krajina je spolek sdružující lidi se zájmem o přírodu a krajinu a její praktickou ochranu.

Více o nás

Podpořte nás

Finanční podpora
Chci vás podpořit

Dobrovolnictví
Chci vás podpořit

Další projekty

Nářadí z Nového Města

Nářadí z Nového Města

Díky příspěvku z Nového Města na Moravě jsme mohli doplnit naše chybějící a rozbité vybavení.

Zobrazit detail projektu

Vzdělávání a osvěta

Vzdělávání a osvěta

Dlouhodobě realizujeme enviromentální vzdělávání v lokalitách, kde realizuje i naše další aktivity.

Zobrazit detail projektu

Přírodní učebny

Přírodní učebny

V rámci projektů přírodních učeben obnovujeme dlouhodobě zanedbaná a degradovaná místa v naší krajině, která mají ale velký přírodní potenciál.

Zobrazit detail projektu

Jak nás můžete podpořit

Finanční podpora

I "malá" částka dokáže velké věci.

Chci vás podpořit

Dobrovolnictví

Péče o přírodu dává smysl...

Chci vás podpořit