Sdružení Krajina - občanská organizace pro ochranu přírody

Novinky emailem

Vaše e-mailová adresa:

Opište prosím písmena z obrázku:

Zářijové akce pro přírodu

Pístovské mokřady 2014 - prezentace z.s. Mokřady - ochrana a management na offroad akci na pomoc přírodě
V rámci projektu Obyvatelé pro přírodu Vysočiny, který je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů, proběhly v září 2014 na Vysočině čtyři akce pro veřejnost:
 
Hejnický potok 10. září 2014
Děti z kroužku mladých ochránců přírody ČSOP Jihlava spolu s dospělými mírně pročistili původní, asi 15 metrů dlouhý úsek koryta Hejnického potoka od zánosů. Přehradili protržené nové koryto, aby se potůček mohl navrátit do původních zátočin mezi kořeny olší - a podvlhčit tím znovu přilehlou louku, která je pravidelně kosená. Zároveň vznikl i nevelký ostrůvek v zátočině (snad jen ‘náhodou‘ téměř do tvaru srdce).
- 17 účastníků
 
Pístovské mokřady 20. září 2014
Nezisková organizace "Mokřady – ochrana a management" na akci pro veřejnost prezentující spolupráci ochrany přírody a vyznavačů off-roadových vozidel měla 2 stanoviště. Jedno stanoviště nabízelo bagrování pro veřejnost (zejména pro děti) minibagrem Wacker Neuson 803 s tím, že u stanoviště byly umístěny mj. postery o NNO a o významu bagrů v péči o přírodu. Druhé, hlavní stanoviště zahrnovalo ukázky ohrožených druhů živočichů vyskytujících se na off-roadových plochách – včetně živých jedinců listonohů, žábronožek, kuněk, blatnic, skokanů aj. Dále zde bylo několik her a soutěží pro děti s přírodovědnou osvětovou tématikou – lov komárů na udici, příprava biotopu pro žábronožky, nošení vajíček a krmení pulce a larvy čolka, a dále vymalovávání, puzzle skládačky, křížovka, spojovačky a bludiště s důrazem na ohrožené druhy žijící na plochách s pojezdy vozidel.
- cca 300 účastníků
 
Blatinské louky 25. září 2014
Za pomoci firemních dobrovolníků z ČSOB Pojišťovny jsme obnovili nejméně 170 m mělkých odtokových stružek na podmáčené prameništní louce, z důvodu jejího lepšího obhospodařování.
- 11 účastníků
 
Podzimní přírodou u Černovic 27. září 2014
Vycházka pořádaná Pionýrem, z.s. Svidník zavedla účastníky do okolí Černovic. Součástí akce bylo i plnění úkolů a sběr všeho co do lesa nepatří.

 

čištění původního koryta Hejnického potokaHejnický potok - po obnově korytaukázky ohrožených živočichů a přírodovědné hry pro děti během offroad akce na pomoc příroděbagrování pro děti - ukázka využití těžké techniky v péči o příroduobnova stružek na Blatinských loukáchobnova stružek na Blatinských loukách - po realizaciZvětšit

<< Zpět

ZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitKtraj VysočinaPardubický krajZvětšitNadace VIANadace VeronicaStátní fond životního prostředí