Regionální luční směs Žďárské vrchy I - projekty / probíhající - Sdružení Krajina - občanská organizace pro ochranu přírody

Novinky emailem

Vaše e-mailová adresa:

Opište prosím písmena z obrázku:

Regionální luční směs Žďárské vrchy I

Zvětšit

Sdružení Krajina v rámci svých aktivit zaznamenalo poptávku po osivu regionální luční směsi, která na trhu bohužel chybí. Vyhledalo a oslovilo relevantní partnery s nabídkou spolupráce na projektu vytvoření regionální luční směsi Žďárské vrchy.

V rámci projektu probíhá sběr semen vytipovaných druhů - kopretina bílá, krvavec toten, kohoutek luční, rdesno hadí kořen, kokrhel menší, tomka vonná, třeslice prostřední a další druhy. Sběr probíhá většinou na druhově pestrých loukách v místech, kde lze předpokládat, že zde v minulosti nedošlo k dosévání regionálně nepůvodním osivem. Pro vybrané druhy byly založeny matečnice, kde budou rostliny dále množeny.

Projekt je realizován díky podpoře Českého svazu ochránců přírody v rámci programu „Ochrana biodiverzity“.

Na projektu spolupracujeme s AOPK, RP Správa CHKO Žďárské vrchy. AOPK ČR nabídla odbornou garanci projektu, vytipování zdrojových ploch a zájmových druhů. V roce 2020 proběhl pokusný výsev kokrhele menšího v lokalitě U Tučkovy hájenky. Na rok 2021 je plánován pokusný výsev směsi namíchané s využitím semen nasbíraných v předchozím roce a monitoring jejího vzcházení.

Míchání a certifikaci směsi zajišťuje společnost Agrostis trávníky, s.r.o. , se kterou také konzultujeme pěstování vybraných druhů na matečnicích a další technologické kroky související s produkcí osiva.

O vytvoření regionální luční směsi projevil zájem i kraj Vysočina a město Žďár nad Sázavou, které zamýšlí revitalizovat pozemky ve vlastnictví města a prosazovat jejich šetrné obhospodařování, s využitím regionální luční směsi.

Sběr semenPříprava matečnice

<< Zpět

ZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitKtraj VysočinaPardubický krajZvětšitNadace VIANadace VeronicaStátní fond životního prostředí