projekty / poradna - Sdružení Krajina - občanská organizace pro ochranu přírody

Novinky emailem

Vaše e-mailová adresa:

Opište prosím písmena z obrázku:

projekty / poradna

Na této stránce jsme pokusně spustili malou poradnu o otázkách ochrany přírody. Budeme zde umisťovat odpovědi na nejčastější dotazy, které dostáváme. Máte-li problém či dotaz související s ochranou přírody napište nám na info@sdruzenikrajina.cz


Našli jsme ve sklepě netopýry, jak se máme chovat, abychom jim neublížili?

Máte pravdu, že netopýři jsou užiteční a krásní. Jsem rád, že se k jejich nálezu stavíte pozitivně.
Pokud neplánujete úklid přímo ve sklepě či hodně hlučnou činnost nad stropem sklepa, nemyslím, že budete netopýry zásadně rušit. Pokuste se zachovat stávající cirkulaci vzduchu do sklepa. Pokud byste kupříkladu zastavěli jediný vchod skříněmi, může se ve sklepě zvýšit teplota a to netopýrům neprospěje. Z občasného pohybu netopýrů v zimě nemějte strach. Netopýři se samovolně během zimy budí a mohou i vylétnout ven, zejména pokud bude teplá.
Chtěl bych Vás poprosil o zaslání fotografie netopýrů, mohlo by jít o některý málo početný druh.
Dr. Tomáš Bartonička


Je možné lesním mravencům zamezit cestovat do nedalekého domu?

Způsobů je vícero. Hodně záleží na konfiguraci terénu atp. Například vodní stružka je téměř nepřekročitelná. Stačí ale i mnohem méně. Není třeba stavět neproniknutelné překážky, pouze průchod ztížit. Lesní mravenci dávají přednost výpravám za hojnými zdroji potravy nebo po dobře průchodném terénu.
a) Pokud pronikají do stavení, zjistěte kudy a za čím. Snažte se vstupy ucpat, uvnitř můžete použít různé odpuzující látky (nikoliv likvidační - porušila byste zákon a kromě toho, populace mraveniště je obrovská a ztráty by je pravděpodobně neodradily).
b) Chodí-li spíše do blízkosti domu, opět zjistěte proč. Obvykle jim jde o nějaký strom. Na strom je možné ztížit cestu různě - lepy nejsou účinné, lepší jsou kluzké materiály, případně i namaštěné. Také límec, který tvoří převis, je těžkou překážkou.
c) Neuvolňujte jim cestu - nechte třeba kolem mraveniště směrem k domu široký nesečený pruh trávy.
d) Lákejte je opačným směrem - posečte na opačné straně ke stromům apod.
Účinnost různých metod je v různých situacích různá, je lepší je kombinovat. A efekt nikdy není okamžitý - vydržte alespoň měsíc, než si najdou jiné zdroje potravy. A nehodnoťte podle jarního období, kdy jsou celkově aktivnější.
Na závěr důrazně doporučuji vyvarovat se fyzického poškozování mraveniště - výsledkem bývá ne jedno, ale několik menších mravenišť migrujících a potulujících se po zahradě.


Co je to ekologické nakupování a ekologická domácnost?

Ekologické spotřebitelství obecně řečeno zanmená záměrné upřednostňování takových výrobků a služeb, které mají ve srovnání s jinými výrobky a službami ve své kategorii prokazatelně nižší dopady na životní prostředí, případně přírodu a krajinu obecně. Můžeme říci, že ekologické spotřebitelství je součástí širšího proudu odpovědného (někdy také etického) spotřebitelství nebo nakupování, do kterého se kromě výrobků šetrných k životnímu prostředí vejdou například výrobky z chráněných dílen a další sociálně ohleduplné produkty, případně služby. V případě pojmu "ekologická domácnust" je zřejmé, že se jedná o domácnost, jejíž členové cíleně preferují ekologicky šetrnější výrobky a služby a dále například důsledně snižují množství svého odpadu, který samozřejmě třídí, šetří vodou, elektrickou energií apod.
Mgr. Šárka Bystřická


Co s lesními mravenci v místě stavby RD?

Lesní mravenci jsou podle zákona o ochraně přírody a krajiny zvláště chráněnými živočichy. Nesmějí být zabíjeni, zraňováni, sbíráni, rušeni atp. Ve vážných případech je však možné získat výjimku ze zákonných ochranných podmínek. Možné důvody pro udělení výjimky shrnuje §56 zákona č. 114/1992 Sb., s jehož aktuálním zněním je třeba se seznámit.
Pokud jste si jistí, že ve Vašem případě není možné vyhnout se poškození nebo zničení mraveniště, je možné mraveniště přemístit - odstěhovat. Není to však záležitost snadná, rychlá ani levná. Především je třeba mraveniště stěhovat na jaře nebo začátkem léta. Podle velikosti mraveniště je třeba zvolit vhodný dopravní prostředek, přepravní nádoby i počet lidí. Samotnou práci musí provádět nebo dozorovat někdo, kdo má s odsunem zkušenost a umí jej provést tak, aby mravencům ještě více neublížil. Již před provedením odsunu musí být jasné, kam bude mraveniště umístěno a vlastník cílového pozemku musí dát souhlas (nejlepší bývá jednat s obcí či Lesy ČR, s.p.). Nové místo pro mraveniště musí být vhodně vybráno - obvykle na okraji porostu, s dobrou expozicí i osvitem, vhodnou skladbou dřevin a bez vážných konkurenčních druhů.
Odsun je možné provést jen s platnou výjimkou ze zákonných ochranných podmínek a se souhlasem orgánu ochrany přírody. Podle místa odběru mraveniště výjimku povoluje krajský úřad, případně správa národního parku, CHKO či újezdní úřad vojenského újezdu. V písemné žádosti je třeba uvést odkud má být mraveniště odebráno, kam má být přemístěno, jakým způsobem (případně pod čím dozorem) a z jakých důvodů. Orgán ochrany přírody pak posoudí, zda uváděné důvody odpovídají §56 zákona a výjimku udělí, nebo zamítne.


Kde může malá obec získat dotace na projekt?

Různých podpor určených pro obce je velmi mnoho. Pro malé obce doporučujeme sledovat zejména Program rozvoje venkova, jeho osu 2 (viz www.szif.cz). Pokud nás seznámíte s konkrétním záměrem, na který podporu hledáte, můžeme Vám poradit i pomoci konkrétněji.


Starší články: 1 2 3  >>

ZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitKtraj VysočinaPardubický krajZvětšitNadace VIANadace VeronicaStátní fond životního prostředíZvětšit