projekty / dokončené - Sdružení Krajina - občanská organizace pro ochranu přírody

Novinky emailem

Vaše e-mailová adresa:

Opište prosím písmena z obrázku:

projekty / dokončené

Zvětšit

Přírodní učebna Hliníky

V rámci projektu byla obnovena dlouhodobě zanedbaná a degradovaná část přírodní rezervace Meandry Svratky u Milov. V lokalitě, místními nazývané Hliníky, byly nejprve vyřezány náletové dřeviny, aby byl prostor dostatečně osluněn a poskytoval tak vhodné podmínky pro růst rostlin a život živočichů. Následně bylo strojně vyhloubeno 7 nových  tůní pro obojživelníky a další vodní živočichy. Vznikla dokonce jedna tůň pro tzv. bahňáky – ptáky, kteří obývají bažiny, vlhké louky atd.. Strojně byly také obnoveny některé původní tůně. Další tůně se podařilo díky dětem z místní základky a dalším dobrovolníků obnovit ručně. Budováním tůní jsme z místa zároveň odstranili letitou černou skládku. Spolu s dětmi ze ZŠ Křižánky jsme vybudovali hadník a několik zimovišť pro obojživelíky. Nechybí zde ani hmyzí hotel.

Přečíst celý článek >>


Výsadby stromů u Budče

V rámci projektu bude vysazena cca 100 stromů na pastvině za obcí Budeč u Žďáru na Sázavou. Zmíněná pastvina je rozsáhlá plocha bez jakéhokoliv členění. Výsadba je zde proto žádoucí a bude mít pozitivní krajinotvorný a protierozní efekt. Zároveň zvýší se nabídka kvetoucích stromů pro včely a další opylovče. Sázet se budou ovocné stromy - třešně, švestky, jabloně a na doplnění hrušně. Bude provedena důkladná ochrana stromů proti okusu zvěří (kůl, pletivo, úvazek). Na akci bude pozvána široká veřejnost, místní obyvatelé a příznivci a členové Sdružení Krajina.

Přečíst celý článek >>


Zvětšit

Obyvatelé pro přírodu Vysočiny

Projekt pobíhal od srpna 2014 do května 2016. Byl zaměřen na zvýšení informovanosti a aktivní zapojení obyvatel do regionální ochrany přírody a péči o krajinu na Vysočině.
 

Přečíst celý článek >>


zahájení péče o lokalitu pod Koupalištěm v roce 2013

Přírodní učebna Pod Koupalištěm

V rámci tohoto projektu došlo k úpravě dlouhodobě neudržovaného mokřadu Pod Koupalištěm a k vytvoření "přírodní učebny". Lokalita je nyní zpřístupněna široké veřejnosti a zároveň slouží k výukovým účelům a osvětě veřejnosti.

Projekt byl podpořený Nadací Partnerství v rámci programu Nestlé pro vodu v krajině byl realizovaný od v období 20.5.2014 až 30.5.2015.

Přečíst celý článek >>


Slavnostní otevření Laguny s odborným výkladem pro žáky ZŠ Bohdalov.

Spolu s přírodou (2012 - 2013)

Předmět: Získání místních obyvatel pro péči o obnovenou přírodní památku Laguna u Bohdalova.
Iniciace revitalizace cenné soustavy nivních luk v lokalitě Rychtářky.
Místo: Žďárské vdchy

Přečíst celý článek >>


Zvětšit

Poradenství pro malé obce (2006 - 2012)

Od roku 2006 do roku 2012 realizovalo Sdružení Krajina podpůrný program pro malé obce. Metodika programu byla postavena na zavádění Místní agendy 21 v obcích. Do programu se zapojilo 16 obcí, ve kterých byl zpracován jednoduchý dokument MA21. V aktivních obcích byly realizovány projekty, vedoucí k naplňování cílů stanovených v dokumentu MA21. Sdružení Krajina plnilo v obci roli koordinátora MA21. Většina obcí postupně na proces zavádění MA21 rezignovala, nebo se vydala vlastní cestou. V roce 2012 vykonávalo Sdružení Krajina roli koordinátora pouze v obci Křídla. Zde se podařilo najít schopného koordinátora z řad místních zastupitelů, který odpovědnost za proces MA21 na začátku roku 2013 převzal. Sdružení Krajina poskytuje již jen příležitostné konzultace a poradenství k této problematice.


Starší články: 1 2 3 4  >>

ZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitKtraj VysočinaPardubický krajZvětšitNadace VIANadace VeronicaStátní fond životního prostředíZvětšit