Přírodní učebna Pod Koupalištěm - projekty / dokončené - Sdružení Krajina - občanská organizace pro ochranu přírody

Novinky emailem

Vaše e-mailová adresa:

Opište prosím písmena z obrázku:

Přírodní učebna Pod Koupalištěm

zahájení péče o lokalitu pod Koupalištěm v roce 2013

V rámci tohoto projektu došlo k úpravě dlouhodobě neudržovaného mokřadu Pod Koupalištěm a k vytvoření "přírodní učebny". Lokalita je nyní zpřístupněna široké veřejnosti a zároveň slouží k výukovým účelům a osvětě veřejnosti.

Projekt byl podpořený Nadací Partnerství v rámci programu Nestlé pro vodu v krajině byl realizovaný od v období 20.5.2014 až 30.5.2015.

Popis projektu:

V lokalitě I. zóny CHKO Žďárské vrchy, v botanicky i zoologicky málo cenných, podmáčených místech byly odstraněny náletové dřeviny a s pomocí mechanizace vyhloubeny dvě tůně o velikosti cca 80 a 280 m2. U tůní bylo vytvořeno zimoviště pro plazi a obojživelníky.
V tomto projektu jsme spojili síly s Ekotýmem I. Základní školy v Novém Městě na Moravě, který na lokalitě ručně vyhloubil dvě menší tůňky a vytvořil hymzí hotel. Celá lokalita nyní slouží také jako „přírodní učebna“, kde se žáci sledují základní fyzikálně-chemické vlastnosti vody, vývoj vegetace na lokalitě, výskyt obojživelníků a drobných vodních bezobratlích.Seznamují se zde také s praktickými činnostmi v přírodě a údržbou přírodní lokality. V rámci toho byla vydána metodická brožura Deník badatele - Jak se žije v tůních, nabitá informacemi o tom, jak nejlépe sledovat stav lokality, jaké přístroje k tomu použít, jak poznat druhy rostlin a živočichů a další a další. Brožura je doplněna o úkoly pro studenty a „Terénní formuláře“, do kterých si mladí vědátoři budu zapisovat své poznatky. Publikaci může využít jakákoliv jiná škola, která má zájem propojit teoretický výklad s praxí. Ekotýmu bylo zakoupeno základní vybavení k tomuto monitoringu a praktickým cvičením.
Při praktických činnostech jako byl úklid lokality nebo její slavnostní otevření byla zapojena také široká veřejnost.

Metodická brožura Deník badatele - Jak se žije v tůních je ke stažení zde

.
Tento projekt byl podpořený grantem od Nadace Partnerství a Nestlé.
ZvětšitZvětšitStrojní budování tůníRuční budování tůníTerénní výuka na tůníchInstalace hmyzího hoteluSlavnostní otevřeníPředání měřících přístrojů Ekotýmu 1. ZŠ

<< Zpět

ZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitKtraj VysočinaPardubický krajZvětšitNadace VIANadace VeronicaStátní fond životního prostředíZvětšit