Pozemkový spolek / Zadní rybník - Sdružení Krajina - občanská organizace pro ochranu přírody

Novinky emailem

Vaše e-mailová adresa:

Opište prosím písmena z obrázku:

Zadní rybník

Rybník s navazujícími mokřady se nachází JV od Trhové Kamenice. Roste zde řada významných druhů rostlin, mj. ďáblík bahenní, vachta trojlistá, leknín bělostný, stulík žlutý, žluťucha orlíčkolistá, prstnatec májový a tajnička rýžovitá. Lokalita je významná i zoologicky, vyskytují se zde skokan hnědý, ropucha obecná, ropucha zelená a čolek obecný. V území hnízdí řada druh ptáků, např. bekasina otavní, potápka malá, v minulosti se na rybníce nacházela i hnízdní kolonie racka chechtavého.

Z historie:
V území vznikl v 15. století rybník Velká Kamenice, dnes Zadní rybník. Rybník měl dlouho menší rozsah (cca 2/3 dnešního stavu) a byl zde větší rozsah pravidelně udržovaných mokřadních luk. Postupně došlo k opuštění péče o většinu luk, téměř polovina z nich byla zalesněna a výměra rybníka se zvětšovala zvyšováním hladiny. Péče o zbytky mokřadních luk byla obnovena v 90. letech 20. století a postupně dochází ke zlepšování stavu všech biotopů.
 
Probíhající péče:
Sdružení krajina pečuje o lokalitu od roku 2002.
V současné době se stará o 1,5 ha, které jsou koseny ručně (ručně vedenou sekačkou nebo křovinořezem). Pokosená tráva je nahrabovačem shrabána do řádků, odtud je sebrána, svezena na okraj lokality a odvezena k dalšímu využití.
Občasné prořezávky dřevin.
 
Kategorie ochrany:
přírodní památka v CHKO Žďárské vrchy
 
Zajímavost:
Významný fragment mokřadních biotopů v krajině s výskytem řady ohrožených druhů.
 
Plán péče je dostupný zde.
 
ZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšit

ZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitKtraj VysočinaPardubický krajZvětšitNadace VIANadace VeronicaStátní fond životního prostředíZvětšit