Pozemkový spolek / Utopenec - Sdružení Krajina - občanská organizace pro ochranu přírody

Novinky emailem

Vaše e-mailová adresa:

Opište prosím písmena z obrázku:

Utopenec

Niva Vortovského potoka s přirozené meandrujícím korytem a rašelinnými a mokřadní loukami leží severně od obce Vortová. Z ohrožených druhů se zde vyskytuje např. tolije bahenní, prstnatec májový, bika sudetská, všivec bahenní, rosnička, ještěrka živorodá, zmije, bekasina otavní a ledňáček říční.

Z historie:
V dávné minulosti bylo v území několik rybníků, dodnes se zachoval pouze rybník Utopenec. Dříve pravidelně kosení mokřadní louky v nivě potoka byly dlouhodobě ponechány bez péče. Pravidelné kosení zde bylo obnoveno v 90. letech 20. století, po rozsáhlých prořezávkách a obnově stružek. Stav biotopů se pravidelnou péčí postupně zlepšuje.
 
Probíhající péče:
Sdružení krajina pečuje o lokalitu od roku 2002.
V současné době se stará o 4,8 ha, které jsou koseny ručně (ručně vedenou sekačkou nebo křovinořezem). Pokosená tráva je nahrabovačem shrabána do řádků, odtud je sebrána, svezena na okraj lokality a odvezena k dalšímu využití.
Občasná ruční obnova odtokových stružek.   
Občasné prořezávky dřevin.
 
Kategorie ochrany:
přírodní památka v CHKO Žďárské vrchy
 
Zajímavost:
- zachovalá niva potoka s přirozeně meandrujícím korytem
 
Plán péče je dostupný zde.
 
ZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitAsanace drnu

ZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitKtraj VysočinaPardubický krajZvětšitNadace VIANadace VeronicaStátní fond životního prostředíZvětšit