Pozemkový spolek / Staviště - Sdružení Krajina - občanská organizace pro ochranu přírody

Novinky emailem

Vaše e-mailová adresa:

Opište prosím písmena z obrázku:

Staviště

Vlhké nivní louky táhnoucí se podél přirozené části potoka Staviště nedaleko samoty Plíčky. Louky o rozloze 2,3 ha se nacházejí v I. Zóně CHKO Žďárské vrchy. Lokalita je významná především výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Roste zde například prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), tolije bahenní (Parnassia palustris), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), starček potoční (Tephroseris crispa), vachta trolistá (Menyanthes trifoliata), kuklík potoční (Geum rivale) potok je lemován vrbovými nálety. Z živočichů zde můžete spatřit rosničku zelenou (Hyla arborea) nebo skokana hnědého (Rana temporaria). Na podzim roku 2015 zde byly vybudovány dvě tůně sloužící k rozmnožování obojživelníků a jako domov vodního hmyzu. Dále zde byla vytvořena obtočná tůň umožňující rozmnožování ohrožené střevle potoční (Phoxinus phoxinus). V obtočné tůni se nově objevil silně ohrožený rdest alpský (Potamogeton alpinus).

 
Probíhající péče:
Sdružení krajina pečuje o lokalitu od roku 2008.
V současné době se stará o 2,3 ha, které jsou koseny ručně (ručně vedenou sekačkou nebo křovinořezem). Pokosená tráva je nahrabovačem shrabána do řádků, odtud je sebrána, svezena na okraj lokality a odvezena k dalšímu využití.
Občasné prořezávky dřevin.
 
Kategorie ochrany:
I. zóna CHKO Žďárské  vrchy
 
Zajímavosti:
Z východní strany lokalitu ohraničuje potok Staviště, který je díky výskytu ryby vranky obecné (Cottus gobio) zařazen do soustavy NATURA 2000 jako Evropsky významná lokality. Představuje ji asi 7 km dlouhý úsek potoka začínající asi 800 m SV od středu obce Lhotka po ústí potoka do vodní nádrže Staviště. Je to jedna ze dvou nejvýznamnějších lokalit výskytu vranky v CHKO Žďárské vrchy.
 
Plán péče je dostupný zde (plán péče o celou CHKO).
 
ZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitponehaný nedoseček - slouží jako úkryt drobným živočichůmTůně zbudované v roce 2015Tůně zbudované v roce 2015Zarostlá tůň v roce 2016Zvětšitsuchopýr úzkolistývachta trojlistákuklík potočnívstavač májovýrosnička zelenáZvětšitZvětšit

ZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitKtraj VysočinaPardubický krajZvětšitNadace VIANadace VeronicaStátní fond životního prostředíZvětšit