Pozemkový spolek / Šebeň - Sdružení Krajina - občanská organizace pro ochranu přírody

Novinky emailem

Vaše e-mailová adresa:

Opište prosím písmena z obrázku:

Šebeň

Chráněné území kopíruje lesní celek, který se nachází mezi obcemi Cyrilov, Jívoví a Dobrá Voda. Lokalita je významná výskytem početné populace mravence Formica polyctena, a kapradiny hadilky obecné. Z dalších ohrožených a významných druhů se zde vyskytuje vemeník dvoulistý a prstnatec májový. V roce 2019 lokalita silně poznamenána kůrovcovou kalamitou,došlo k vykácení části smrkových porostů.

 
Z historie:
Historicky zde byl les, ale jiného složení. Oproti současnému téměř výhradně smrkovému, zde bývalo větší zastoupení listnatých dřevin. Zachované fragmenty luk jsou koseny teprve nedlouho.
 
Probíhající péče:
Sdružení krajina pečuje o lokalitu od roku 2006.
V současné době je ručně koseno (ručně vedenou sekačkou nebo křovinořezem) 0,4 ha bezlesí. Pokosená tráva je nahrabovačem shrabána do řádků, odtud je sebrána, svezena na okraj lokality a odvezena k dalšímu využití.
Ve zbytku PP probíhá monitoring a management populace lesních mravenců (Formica polyctena)
 
Kategorie ochrany:
přírodní památka
 
Zajímavosti:
Početný výskyt mravence Formica polyctena - nejpočetnější známý výskyt tohoto druhu v ČR
 
Plán péče je dostupný zde.
 
ZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšit

ZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitKtraj VysočinaPardubický krajZvětšitNadace VIANadace VeronicaStátní fond životního prostředíZvětšit