Pozemkový spolek / Pod Pařezným - Sdružení Krajina - občanská organizace pro ochranu přírody

Novinky emailem

Vaše e-mailová adresa:

Opište prosím písmena z obrázku:

Pod Pařezným

Rašelinná louka, tůně a mokřady zarostlé náletovými dřevinami se nacházejí mezi rybníky Pařezný a Vazebný mezi Rudolcem a Bohdalovem. Je zde zachována vegetace rašelinných luk s významnými druhy vachtou trojlistou, zábělníkem bahenním, tolijí bahenní a jinými druhy. Žijí zde ještěrky živorodé, rosničky, blatnice a jiní obojživelníci.

 
Z historie:
V dřívějších dobách šlo o pravidelně kosené a udržované louky. Po ukončení péče byla lokalita ponechána několik desítek let bez jakýchkoli zásahů. Došlo k výraznému zárůstu náletovými dřevinami a ke zvýšení podmáčení kvůli zanesení odtokových stužek. V roce 2008 byla v menší části území obnovena péče o botanicky nejzachovalejší rašelinnou louku. Byly zde prořezány náletové dřeviny a zahájeno pravidelné každoroční kosení. V roce 2014 byla pod hrází Pařezného rybníka zbudována tůň na podporu obojživelníků a ohroženého vodního hmyzu, po předchozím vyřezání náletových dřevin.
 
Probíhající péče:
Sdružení krajina pečuje o lokalitu od roku 2008.
V současné době se stará o 0,3 ha, které jsou koseny ručně (ručně vedenou sekačkou nebo křovinořezem). Pokosená tráva je nahrabovačem shrabána do řádků, odtud je sebrána, svezena na okraj lokality a odvezena k dalšímu využití.
Občasné prořezávky dřevin.
Budování tůní a péče o ně.
 
Kategorie ochrany:
přírodní památka (projednávání)
 
Zajímavosti:
Jediná zachovalá rašelinná plocha v širším okolí, která nebyla zatopena nebo jinak upravena.
 
ZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšit

ZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitKtraj VysočinaPardubický krajZvětšitNadace VIANadace VeronicaStátní fond životního prostředíZvětšit