Pozemkový spolek / Niva Doubravy - Sdružení Krajina - občanská organizace pro ochranu přírody

Novinky emailem

Vaše e-mailová adresa:

Opište prosím písmena z obrázku:

Niva Doubravy

Rozsáhlý komplex rašelinných, mokřadních i mezofilních luk, s vodními plochami a porosty dřevin se nachází na jižním okraji obce Sobíňov. Vyskytuje se zde řada významných druhů rostlin, např. hladýš pruský, ostřice Davallova, prstnatec májový a tolije bahenní. Území je velmi významné pro živočichy, žije zde bekasina otavní, čolek velký, modrásek bahenní, zmije obecná, čolek horský, ještěrka živorodá, chřástal polní a další druhy.

 
Z historie:
Louky v nivě Doubravy jsou dlouhodobě koseny (s krátkou přestávkou), byly však v minulosti dotčeny změnou vodního režimu – např. v osmdesátých letech 20. století bylo provedeno napřímení a zahloubení koryta řeky a s tím bylo spojené další odvodnění luk. V 19. století byly v území dva velké rybníky, z nich že se dodnes zachovaly pouze vysoké hráze (vedou po nich cesty). V letech 1960-1970 byl v lokalitě vybudován Zahájský rybník, ve východní části lokality pak byla zbudována protáhlá tůň. V území došlo vlivem několikaleté absence kosení k částečné degradaci luk, ale současné již dlouhodoběji probíhající hospodaření jejich kvalitu opět zvýšilo.
 
Probíhající péče:
Sdružení krajina pečuje o lokalitu od roku 2005.
V současné době se stará o 15,4 ha, které jsou koseny ručně (ručně vedenou sekačkou nebo křovinořezem). Pokosená tráva je nahrabovačem shrabána do řádků, odtud je sebrána, svezena na okraj lokality a odvezena k dalšímu využití.
Občasné prořezávky dřevin.
 
Kategorie ochrany:
přírodní rezervace
 
Zajímavosti:
Rozsáhlý komplex mokřadů s výskytem řady ohrožených druhů.
Ukázka toho, jak dříve vypadala naše krajina a jak byla využívána.
 
Plán péče by měl být dostupný zde.
 
ZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitkvěten 2009květen 2009květen 2009ZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšit

ZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitKtraj VysočinaPardubický krajZvětšitNadace VIANadace VeronicaStátní fond životního prostředíZvětšit