Pozemkový spolek / Meandry Svratky u Milov - Sdružení Krajina - občanská organizace pro ochranu přírody

Novinky emailem

Vaše e-mailová adresa:

Opište prosím písmena z obrázku:

Meandry Svratky u Milov (Rychtářky)

Zachovalá údolní niva s přirozeně meandrujícím korytem Svratky, nivními loukami, slepými rameny a tůněmi se nachází mezi obcemi Křižánky, Březiny a Milovy. Z významných druhů rostlin se zde vyskytují prstnatec májový, hadí mord nízký, rdest alpský a všivec lesní. Území je významné ornitologick, hnízdí zde hýl rudý, bekasina otavní, chřástal polní, chřástal kropenatý či vodouš kropenatý. Z jiných ohrožených živočichů zde žije mj. čolek horský, zmije, ještěrka živorodá a mihule potoční.

 
Z historie:
V dřívějších dobách byly všechny nivní louky v lokalitě koseny či paseny a byly udržovány odvodňovací stružky. Do současné doby bylo zachováno kosení jen některých mechanizačně přístupných luk a zbytek je ponechán dlouhodobě bez zásahů. V současnosti není možné řadu luk obhospodařovat, pravděpodobně kvůli změnám vodního režimu. Je například patrná změna ve funkčnosti bývalého náhonu, nefunkčnost některých stružek a nově necitlivě vybudované strouhy.
 
Probíhající péče:
Sdružení krajina pečuje o lokalitu od roku 2012.
V současné době se stará o 7,5 ha, které jsou koseny ručně (ručně vedenou sekačkou nebo křovinořezem). Pokosená tráva je nahrabovačem shrabána do řádků, odtud je sebrána, svezena na okraj lokality a odvezena k dalšímu využití.
Občasné prořezávky dřevin.
 
Kategorie ochrany:
přírodní rezervace v CHKO Žďárské vrchy
 
Zajímavost:
Přírodní meandrující koryto vodního toku s nivními loukami a tůněmi.
 
Plán péče by měl být dostupný zde.
 
ZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitAsanace drnuAsanace drnu - prosinec 2019Asanace drnu - prosinec 2019Pozemky po podzimní asanaci drnu - březen 2020Botanická vycházkaZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitPastva 2019Pastva 2019Pozemky udržované pastvou - březen 2020Pozemky udržované pastvou - březen 2020Březen 2020Březen 2020Březen 2020

ZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitKtraj VysočinaPardubický krajZvětšitNadace VIANadace VeronicaStátní fond životního prostředíZvětšit