Pozemkový spolek / Louky v Jeníkově - Sdružení Krajina - občanská organizace pro ochranu přírody

Novinky emailem

Vaše e-mailová adresa:

Opište prosím písmena z obrázku:

Louky v Jeníkově

Komplex rašelinných, výrazně podmáčených i méně vlhkých luk se nachází mezi obcemi Kameničky a Jeníkov. Roste zde prstnatec májový, rosnatka okrouhlolistá, ostřice dvoudomá, suchopýrek alpský, tolije bahenní a další ohrožené rostliny. Území je významné i zoologicky, zejména z pohledu ptáků. Z ohrožených druhů živočichů zde lze spatřit např. Bekasinu otavní, bramborníčka hnědého, lindušku luční, ještěrku živorodou a zmiji.

 
Z historie:
V lokalitě se v historických dobách vyskytovaly dva rybníky, z nichž hráz spodního z nich je v terénu dodnes dobře patrná. Lokalita byla negativně dotčena jednak znečištěním odpadními vodami z obce (bývalé rybníky sloužily víceméně jako kořenové čistírny) a jednak terénními úpravami, odvodněním a zástavbou. Louky byly před obnovou současné péče dlouhodobě ponechány bez zásahů a výrazně zdegradovaly a zarostly náletem, i kvůli dalším vlivům (viz výše). Po obnovení péče a vybudování obecní ČOV dochází k postupnému zlepšování kvality mokřadů.
 
Probíhající péče:
Sdružení krajina pečuje o lokalitu od roku 2004.
V současné době se stará o 8,4 ha, které jsou koseny ručně (ručně vedenou sekačkou nebo křovinořezem). Pokosená tráva je nahrabovačem shrabána do řádků, odtud je sebrána, svezena na okraj lokality a odvezena k dalšímu využití.
Občasné prořezávky dřevin.
občasná obnova odvodňovacích stružek
 
Kategorie ochrany:
přírodní památka v CHKO Žďárské vrchy
 
Zajímavost:
Rozsáhlý komplex mokřadů s výskytem řady ohrožených druhů organismů.
 
Plán péče by měl být dostupný zde.
 
ZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitčerven 2017červen 2017červen 2017červen 2017červen 2017červen 2017červen 2017červen 2017červen 2017ZvětšitZvětšit

ZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitKtraj VysočinaPardubický krajZvětšitNadace VIANadace VeronicaStátní fond životního prostředíZvětšit