Pozemkový spolek / Louky u Černého lesa - Sdružení Krajina - občanská organizace pro ochranu přírody

Novinky emailem

Vaše e-mailová adresa:

Opište prosím písmena z obrázku:

Louky u Černého lesa

Mokřadní a rašelinné louky v údolní nivě Stržského potoka se nacházejí nad Konventským rybníkem na severním okraji Žďáru nad Sázavou. Z významných druhů rostlin se zde vyskytuje mj. bazanovec kytkokvětý, vachta trojlistá, tolije bahenní, ďáblík bahenní a vrba rozmarýnolistá. Území je významné i zoologicky, pravidelně se zde vyskytuje čolek horský, skokan hnědý, rosnička, ještěrka živorodá, zmije, bramborníček hnědý a další druhy.

 
Z historie:
Dříve pravidelně kosené a sklízené louky byly dlouhodobě ponechány bez péče. To se projevilo degradací luk a zarůstáním náletem. Území bylo v minulosti negativně dotčeno výsadbou dřevin a výkopem pro plynovod. Po nutných prořezávkách, obnově stružek a obnově kosení se stav biotopů postupně zlepšuje.
 
Probíhající péče:
Sdružení krajina pečuje o lokalitu od roku 2003.
V současné době se stará o 1,9 ha, které jsou koseny ručně (ručně vedenou sekačkou nebo křovinořezem). Pokosená tráva je nahrabovačem shrabána do řádků, odtud je sebrána, svezena na okraj lokality a odvezena k dalšímu využití.
Občasné prořezávky dřevin.
Občasná obnova odvodňovacích stružek.
 
Kategorie ochrany:
přírodní památka v CHKO Žďárské vrchy
 
Zajímavosti:
- přírodní meandrující koryto potoka
- louky navazující těsně na rybník
 
Plán péče by měl být dostupný zde.
 
ZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšit

ZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitKtraj VysočinaPardubický krajZvětšitNadace VIANadace VeronicaStátní fond životního prostředíZvětšit