Pozemkový spolek / Haltýř - Sdružení Krajina - občanská organizace pro ochranu přírody

Haltýř

Mokřadní louka s výskytem ohrožených druhů rostlin a živočichů ležící jihovýchodně od obce Samotín.

Probíhající péče:
Sdružení krajina pečuje o lokalitu od roku 2003.
V současné době se stará o 0,9 ha, které jsou koseny ručně (ručně vedenou sekačkou nebo křovinořezem). Pokosená tráva je nahrabovačem shrabána do řádků, odtud je sebrána, svezena na okraj lokality a odvezena k dalšímu využití.
Občasné prořezávky dřevin
 
Kategorie ochrany:
I. zóna CHKO Žďárské vrchy
 
Zajímavosti:
V roce 2015 jsme zde za pomoci dobrovolníků z ČSOB Pojišťovny vybudovali tůně sloužící k rozmnožvání obojživelníků a jako domov vodního hmyzu.
 
Plán péče je dostupný zde (plán péče o celou CHKO).
 
ZvětšitZvětšitstarček potočníZvětšitprstnatec májový Zvětšitsuchopýr úzkolistýZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitDobrovolníci z ČSOB Pojišťovny Pardubice budují tůňZvětšitTradiční dobrovolnické hrabání sena s lysinou LeninaZvětšitSnůška ropuch v tůni 17.4.2020

ZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitKtraj VysočinaPardubický krajZvětšitNadace VIANadace VeronicaStátní fond životního prostředí