Pozemkový spolek / Laguna u Bohdalova - Sdružení Krajina - občanská organizace pro ochranu přírody

Novinky emailem

Vaše e-mailová adresa:

Opište prosím písmena z obrázku:

Laguna u Bohdalova

 
Laguna u Bohdalova je tvořena soustavou pěti tůní v bývalém těžebním prostoru cihelny. Tůně jsou významným místem pro rozmnožování obojživelníků, vážek, vodních brouků a jiných živočichů.
Historicky jde o nejvýznamnější lokalitu pro obojživelníky v kraji, bylo zde doloženo pro podmínky Vysočiny neuvěřitelných 12 druhů (čolek velký, čolek obecný, čolek horský, kuňka ohnivá, blatnice, rosnička, ropucha zelená, ropucha obecná, skokan hnědý, skokan ostronosý, skokan krátkonohý a skokan zelený). V současné době se zde již rozmnožuje méně druhů, i tak jde ale stále o významnou lokalitu pro rozmnožování obojživelníků. Z vážek se zde vyskytuje řada druhů, nejvzácnějším druhem je vážka jasnoskvrnná. Z významných druhů rostlin se zde vyskytuje v relativně početné populaci rdest alpský.
 
Z historie:
Dříve byla lokalita součástí těžebního prostoru cihelny. Po ukončení těžby byla většina vytěžených ploch zavezena odpadem a zrekultivována s výsadbou dřevin. Současná přírodní památka je část těžebního prostoru, která byla při zavážení ušetřena. Po ukončení rekultivačních aktivit v této části cihelny byly tůně a jejich bezprostřední okolí ponechány delší dobu bez jakýchkoli zásahů. Postupně tak docházelo ke „stárnutí“ tůní – zarůstání, zazemňování a také se v tůních začaly ve větší míře vyskytovat nežádoucí ryby. Význam pro ohrožené organismy se postupně snižoval. V letech 2010-2011 byl proto realizován revitalizační projekt "Obnova přírodní památky Laguna u Bohdalova" s podporou Operačního programu Životní prostředí a Kraje Vysočina, který měl za cíl obnovit zde vhodné podmínky zejména pro výskyt ohrožených druhů obojživelníků, vážek a vodních rostlin. Postupná revitalizace zahrnovala vyřezání náletových dřevin, odbahnění tůní, stabilizaci erozního břehu a umožnění manipulace s vodou v tůních – osazení výpustného zařízení. V roce 2012 byly na hrázích tůní Laguny umístěny informační panely o významu lokality, její historii a péči o ni.
 
Probíhající péče:
Lokalita je v péči Sdružení Krajina od roku 2010.
V současné době se stará o 1,2 ha, které jsou koseny ručně (ručně vedenou sekačkou nebo křovinořezem). Pokosená tráva je nahrabovačem shrabána do řádků, odtud je sebrána, svezena na okraj lokality a odvezena k dalšímu využití.
Pravidelné odstraňování nežádoucích ryb z tůní (výlovy, vyčerpání vody).
Občasné prořezávky náletových dřevin.
 
Kategorie ochrany:
Přírodní památka
 
Zajímavosti:
Výskyt 12 druhů obojživelníků.
Lokalita vznikla po těžbě cihlářské hlíny.
 
Plán péče by měl být dostupný zde.
 
ZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitpřed revitalizacípřed revitalizacípřed revitalizacípřed revitalizacípřed revitalizacípřed revitalizacíZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšit

ZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitKtraj VysočinaPardubický krajZvětšitNadace VIANadace VeronicaStátní fond životního prostředíZvětšit