Pozemkový spolek / Kladinský potok - Sdružení Krajina - občanská organizace pro ochranu přírody

Novinky emailem

Vaše e-mailová adresa:

Opište prosím písmena z obrázku:

Kladinský potok

Přirozeně meandrující vodní tok s okolními mokřadními loukami a remízky nad rybníkem Horní Kladiny. Vegetaci v území tvoří zejména dobře zachovalá mokřadní luční společenstva, z významných druhů zde roste např. bazanovec kytkokvětý, všivec bahenní, vachta trojlistá a ostřice Hartmannova. Území je významné zejména výskytem zbytkové menší populace perlorodky říční. Vyskytují se zde i jiné významné druhy, mj. vranka obecná a rak říční.

 
Z historie:
Velká část Kladinského potoka byla v 70. a 80. letech 20. století technicky upravena. Části nivy potoka, současné PR, se naštěstí tyto zásahy vyhnuly, pouze zde došlo k rozorání jedné louky. Situace populace perlorodky není dobrá, zřejmě již dlouhodobě zde nedochází k jejímu rozmnožování. Dříve byly louky v rezervaci koseny převážně těžkou mechanizací a místy docházelo k nežádoucímu poškozování rostlinných společenstev.
 
Probíhající péče:
Sdružení krajina pečuje o lokalitu od roku 2006.
Pravidelný management na lokalitě provádí spolupracující organizace SEV Mravenec. V současné době se stará o 5 ha, které jsou koseny ručně (ručně vedenou sekačkou nebo křovinořezem). Pokosená tráva je shrabána do řádků, odtud je sebrána, svezena na okraj lokality a odvezena k dalšímu využití.
 
Kategorie ochrany:
Přírodní rezervace
 
Zajímavosti:
Historický výskyt perlorodky říční
 
Plán péče je dostupný zde.
 
ZvětšitZvětšitfoto Václav Kosfoto Václav Kosfoto Václav Kosfoto Václav KosZvětšitZvětšit

ZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitKtraj VysočinaPardubický krajZvětšitNadace VIANadace VeronicaStátní fond životního prostředíZvětšit