Pozemkový spolek / Havranka - Sdružení Krajina - občanská organizace pro ochranu přírody

Novinky emailem

Vaše e-mailová adresa:

Opište prosím písmena z obrázku:

Havranka

Unikátní rozsáhlý komplex mokřadních a lučních ekosystémů se nachází nedaleko obce Jiříkov. Vyskytuje se zde řada ohrožených a vzácných druhů rostlin, např. hladýš pruský, vachta trojlistá, tolije bahenní, smldník bahenní a prtnatec májový. Z významných živočichů zde žije perleťovec kopřivový, ohniváček modrolemý, bekasina otavní, moták pochop, ještěrka živorodá a další druhy.

 
Z historie:
Velká část současné rezervace leží na dně historického rybníka s názvem „Alter Teich“, který zanikl někdy v polovině 19. století. Od té doby byly zřejmě veškeré plochy pravidelně koseny. Tento stav však netrval až do současnosti, v 90. letech 20. století již byly téměř všechny luční plochy ponechány ladem. Pravidelná péče o nejcennější louky byla obnovena teprve v roce 2000. Postupně dochází ke zlepšování stavu lučních ekosystémů a rozšiřování udržovaných ploch. V území bylo v 80. letech 20. století provedeno narovnání a zahloubení potoka Sázavky, které částečně ovlivnilo vodní režim navazujících ploch. V jižní části rezervace byl v roce 2007 vybudován rybník s menšími neprůtočnými tůněmi, v dalším roce byla nad rybníkem zbudována soustava větších průtočných tůní.
 
Probíhající péče:
Sdružení krajina pečuje o lokalitu od roku 2005.
V současné době se stará o 16 ha, které jsou koseny ručně (ručně vedenou sekačkou nebo křovinořezem). Pokosená tráva je nahrabovačem shrabána do řádků, odtud je sebrána, svezena na okraj lokality a odvezena k dalšímu využití.
Občasné prořezávky dřevin
 
Kategorie ochrany:
přírodní rezervace
 
Zajímavosti:
Mokřady na dně velkého historického rybníka.    
Unikátní komplex mokřadů v regionálním měřítku.
 
Plán péče je dostupný zde.
 
ZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšit

ZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitKtraj VysočinaPardubický krajZvětšitNadace VIANadace VeronicaStátní fond životního prostředíZvětšit