Pozemkový spolek / Doubravníček - Sdružení Krajina - občanská organizace pro ochranu přírody

Novinky emailem

Vaše e-mailová adresa:

Opište prosím písmena z obrázku:

Doubravníček

Rybník se souvislými litorálními porosty, na které navazuje mozaika mokřadů, vlhkých až zrašeliněných luk nacházející se v II. Zóně CHKO Žďárské vrchy o celkové rozloze 5,2 ha. Lokalita je významná především výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Roste zde například prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), starček potoční (Tephroseris crispa), vachta trolistá (Menyanthes trifoliata), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), všivec lesní (Pedicularis sylvatica). Z živočichů zde můžete například vidět všechny tři čolky vyskytující se na Vysočině - čolka obecného (Lissotriton vulgaris), čolka horského (Ichthyosaura alpestris) a čolka velkého (Tritus cristatus).

Z historie:
Dlouhodobou absencí hospodaření došlo k zarůstání lokality, šíření náletových dřevin z okolního lesa. V 90. letech byla péče o louky obnovena. Později zde byla vybudována tůň pro podporu obojživelníků.
 
Probíhající péče:
Sdružení krajina pečuje o lokalitu od roku 2006.
V současné době se stará o 3,88 ha, které jsou koseny ručně (ručně vedenou sekačkou nebo křovinořezem). Pokosená tráva je nahrabovačem shrabána do řádků, odtud je sebrána, svezena na okraj lokality a odvezena k dalšímu využití.
Občasné prořezávky dřevin.
 
Kategorie ochrany:
II. zóna CHKO Žďárské vrchy
 
Plán péče je dostupný zde (plán péče o celou CHKO).
 
Zvětšitostřice měchýřkatáZvětšitvšivec lesnístarček potočníZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitlakušníkZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšit

ZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitKtraj VysočinaPardubický krajZvětšitNadace VIANadace VeronicaStátní fond životního prostředíZvětšit