Pozemkový spolek / Doliny - Sdružení Krajina - občanská organizace pro ochranu přírody

Doliny

Mokřadní louky s výskytem ohrožených rostlin a živočichů se nacházejí SZ od obce Jiříkovice. Na lokalitě se nachází čtyři tůně sloužící k rozmnožování obojživelníků a jako domov vodního hmyzu. Nejmladší z nich pochází z roku 2016.

 
Z historie:
V dřívějších dobách kosené louky byly dlouho ponechány bez péče. Po roce 1990 došlo k obnově pravidelného kosení, byly zde provedeny prořezávky dřevin a strojně vybudovány tůně.
 
Probíhající péče:
Sdružení krajina pečuje o lokalitu od roku 2005.
V současné době se stará o 3,9 ha, které jsou koseny ručně (ručně vedenou sekačkou nebo křovinořezem). Pokosená tráva je nahrabovačem shrabána do řádků, odtud je sebrána, svezena na okraj lokality a odvezena k dalšímu využití.
Občasné prořezávky dřevin.
Budování a obnova malých tůní
 
Kategorie ochrany:
I. zóna CHKO Žďárské vrchy
 
Zajímavosti
Bývalí hospodáři řikali lokalitě Doliny Na Persovkách.
 
Plán péče je dostupný zde (plán péče o celou CHKO).
 
ZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitbika ladníblatouch bahenníkohoutek lučníkozlík dvoudomýostřice obecnáostřice obecnápřeslička lesnírdesno hadí kořenstarček potočnísuchopýr úzkolistýtomka vonnázběhovec plazivýZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšit

ZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitKtraj VysočinaPardubický krajZvětšitNadace VIANadace VeronicaStátní fond životního prostředí