Pozemkový spolek / Díly u Lhotky - Sdružení Krajina - občanská organizace pro ochranu přírody

Novinky emailem

Vaše e-mailová adresa:

Opište prosím písmena z obrázku:

Díly u Lhotky

Vlhké a rašelinné louky s roztroušenými náletovými dřevinami se nacházejí nedaleko obce Veselíčko. Lokalita je významná zejména botanicky, roste zde např. prstnatec májový, pětiprstka žežulník, tolije bahenní, všivec lesní a vemeník dvoulistý. Žije zde ještěrka živorodá a zmije obecná, z významných ptáků zde hnízdí bramborníček hnědý.

 
Z historie:
Lokalita byla dlouho bez péče a postupně zarůstala náletovými dřevinami a degradoval bylinný porost. Došlo také k rekultivaci části louky s vysetím polokulturního travního porostu. Po zahájení pravidelného kosení s vyklízením hmoty, provedení prořezávek dřevin a údržbě stružek dochází k postupnému zlepšování stavu rostlinných společenstev.
 
Probíhající péče:
Sdružení krajina pečuje o lokalitu od roku 2013.
V současné době se stará o 1,5 ha, které jsou koseny ručně (ručně vedenou sekačkou nebo křovinořezem). Pokosená tráva je nahrabovačem shrabána do řádků, odtud je sebrána, svezena na okraj lokality a odvezena k dalšímu využití.
Občasné prořezávky dřevin.
Občasná obnova odtokových stružek.
 
Kategorie ochrany:
přírodní památka v CHKO Žďárské vrchy
 
Plán péče by měl být dostupný zde.
 
ZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšit

ZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitKtraj VysočinaPardubický krajZvětšitNadace VIANadace VeronicaStátní fond životního prostředíZvětšit