Pozemkový spolek / Branty - Sdružení Krajina - občanská organizace pro ochranu přírody

Novinky emailem

Vaše e-mailová adresa:

Opište prosím písmena z obrázku:

Branty

Enkláva vlhkých a zrašelinělých luk se nachází na okraji lesa asi 1 km severovýchodně od obce Malá Losenice. Vyskyuje se zde řada ohrožených druhů rostlin, mj. Rosnatka okrouhlolistá, tolije bahenní, prstnatec májový, vachta trojlistá a jetele kaštanový. Z významných živočichů zde žije ještěrka živorodá, zmije obecná, bramborníček hnědý, slepýš křehký a další druhy.
 
Z historie:
Dlouhodobým ponecháním luk došlo k jejich nežádoucím sukcesním změnám a rozšíření dřevinných náletů. Na západním okraji území došlo k částečné eutrofizaci splachy z přilehlého pole. Okrajové části louky byly v minulosti zalesněny převážně  smrkem a olší. Po obnově kosení s redukcí dřevinných náletů a obnovou stružek došlo ke zlepšení stavu lokality.
 
Probíhající péče:
Sdružení krajina pečuje o lokalitu od roku 2013.
V současné době se stará o 0,6 ha, které jsou koseny ručně (ručně vedenou sekačkou nebo křovinořezem). Pokosená tráva je nahrabovačem shrabána do řádků, odtud je sebrána, svezena na okraj lokality a odvezena k dalšímu využití.
Občasné prořezávky dřevin.
Občasná obnova odtokových stružek.
 
Kategorie ochrany:
přírodní rezervace v CHKO Žďárské vrchy
 
Zajímavosti:
Zachovalá rašelinná louka s výskytem několika velmi ohrožených druhů rostlin.
 
Plán péče je dostupný zde.
 
ZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšit

ZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitKtraj VysočinaPardubický krajZvětšitNadace VIANadace VeronicaStátní fond životního prostředíZvětšit