Pozemkový spolek / Baroch - Sdružení Krajina - občanská organizace pro ochranu přírody

Novinky emailem

Vaše e-mailová adresa:

Opište prosím písmena z obrázku:

Baroch

Mělký rybník s rozsáhlými porosty rákosin, ostrovy, slatinnými loukami a tůněmi se nachází u obce Hrobice. Jde zejména o velmi významnou ornitologickou lokalitu, hnízdí zde mj. bukač velký, bukáček malý, husa velká, čírka modrá, chřástal vodní a jeřáb popelavý. Jsou zde dobře vyvinuté porosty vodní makrofytní vegetace s žebratkou bahenní, z rostlin na mokřadech jsou nejvýznamnější prstnatec pleťový, prstnatec májový, kruštík bahenní, pupečník obecný a pryskyřník velký. Z obojživelníků se zde rozmnožuje kuňka ohnivá, čolek velký, blatnice skvrnitá, rosnička aj.

 
Z historie:
Rybník byl historicky součástí velkého rybníka Velká Čeperka. Kvůli zanedbanému stavu se postupně přeměnil  v rákosem a náletovými dřevinami zarostlou bažinu s nepatrnými zbytky vody. V zimě 1992/93 byla provedena částečná obnova rybníka. Bylo vyhrnuto dno u severní hráze v celkové rozloze 1,76 ha. Tím byla obnovena část volné vodní plochy. Stavidlo a výpusť byly opraveny a uvedeny do provozuschopného stavu. V letech 2000 a 2002 došlo k dalším etapám obnovy rybníka, které navazovaly na dříve provedené úpravy. Cílem obnovy bylo vytvořit různorodé prostředí pro faunu a floru. V rámci těchto akcí bylo mj. vytvořeno pět lagun, propojených spojovacími kanály a byla vybudována soustava 19 ostrůvků. Okrajové části bývalého rybníka se již dlouhodoběji pravidelně kosí.
 
Probíhající péče:
Sdružení krajina pečuje o lokalitu od roku 2009.
V současné době se stará o 7,8 ha, které jsou koseny ručně (ručně vedenou sekačkou nebo křovinořezem). Pokosená tráva je nahrabovačem shrabána do řádků, odtud je sebrána, svezena na okraj lokality a odvezena k dalšímu využití.
Občasné prořezávky dřevin.
 
Kategorie ochrany:
přírodní rezervace
 
Zajímavosti:
Litorál rybníka protkaný vodními kanály a s řadou ostrovů
Velmi významná lokalita pro ohrožené vodní organismy a ptáky.
 
Plán péče je dostupný zde.
 
ZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitprstnatec májovýZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšit

ZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitKtraj VysočinaPardubický krajZvětšitNadace VIANadace VeronicaStátní fond životního prostředíZvětšit