Podpořte nás / další možnosti - Sdružení Krajina - občanská organizace pro ochranu přírody

Novinky emailem

Vaše e-mailová adresa:

Opište prosím písmena z obrázku:

Co můžete podporovat

–      můžete přispět na nájem nebo lépe na odkup pozemků
dlouhodobý pronájem pozemku nám umožňuje provádět pravidelnou péči o pozemek, u některých zdrojů je zároveň podmínkou pro získání finančních prostředků na hrazení péče
odkup pozemku – převod pozemku do vlastnictví Sdružení Krajina je nejstabilnější zárukou toho, že bude o pozemek trvale pečováno v souladu s potřebami přírodních společenstev.

–      můžete podpořit revitalizaci krajiny
Kulturní krajina se neobejde bez zásahů člověka, které udržují její v průběhu let ustálené funkce. Prostředky věnované na revitalizaci krajiny využijeme na příležitostné zásahy v námi obhospodařovaných lokalitách jako je obnova cestní sítě, vyřezávky náletových dřevin, úpravy vodního režimu...


–      nákup a údržbu techniky
Pro sečení luk využíváme křovinořezy a ruční sekačky s pojezdem. Cena profesionálního křovinořezu vhodného pro naše terény se pohybuje okolo 24 000,- Kč, ceny ručních sekaček se pohybují od 30 000,- Kč výše. 


–      výsadby stromů
Organizujeme dobrovolnické akce na výsadbu stromořadí podél cest na Vysočině. Prostředky věnované na tento účel poslouží k nákupu sadbového materiálu a k zajištění péče o nově vysazené stromy. Náklady na výsadbu stromu se pohybují okolo 400,- Kč, je-li strom vysazován dobrovolnicky .


–      našim prostřednictvím můžete podpořit také akce neziskových organizací, které do ochrany přírody zapojují veřejnost
Sdružení Krajina spolupracuje s více než dvaceti neziskovými organizacemi v kraji Vysočina. Společně pořádáme akce v přírodě pro veřejnost, zejména pro mladé lidi a rodiny s dětmi. Akce mají široké zaměření: od oprav drobných památek v krajině, přes úklid odpadků podél cest až po výsadby stromořadí, ruční kosení luk, exkurze a podobně. V roce 2011 se na 37 akcích podílelo 24 organizací a 1 200 osob. Akce proběhly mimo jiné díky podpoře, kterou jsme partnerským organizacím poskytli. Ročně Sdružení Krajina rozdělovalo cca 200 tisíc Kč. Úroveň akcí i počet zapojených organizací má rostoucí tendenci. Ze strany obyvatel máme na tyto aktivity dobré ohlasy.

ZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitKtraj VysočinaPardubický krajZvětšitNadace VIANadace VeronicaStátní fond životního prostředí