O sdružení / Odborná činnost / živočichové a rostliny - Sdružení Krajina - občanská organizace pro ochranu přírody

Novinky emailem

Vaše e-mailová adresa:

Opište prosím písmena z obrázku:

O sdružení / Odborná činnost / živočichové a rostliny

Stabilita a zdraví krajiny kolem nás se nejvíce odráží v rozmanitosti druhů a jednotlivých ekosystémů, které můžeme v krajině najít, v biodiverzitě. Udržení biodiverzity je důležité pro správné fungování krajiny, která takto vyzbrojena dokáže snadněji čelit útokům přírodních živlů i člověka. Ochrana biodiverzity je, mimo jiné, také úsilím o zachování výskytu ohrožených druhů rostlin a živočichů. Mezi členy a spolupracovníky Sdružení Krajina je řada přírodovědců, což nám umožňuje udržvat ochranu živočichů a rostlin na vysoké odborné úrovni a dále ji rozvíjet. Jsme schopni zpracovávat přírodovědné průzkumy i biologická hodnocení, provádíme speciální zásahy i pravidelnou péči. Nejpodrobněji se zabýváme ochranou vzácných rostlin, netopýrů, obojživelníků a lesních mravenců. A to jak formou výzkumnou, tak zejména pratickou - péčí o biotopy těchto druhů.

Rostliny

Zpracováváme botanické průzkumy, věnujeme se fytocenologickému snímkování a monitoringu. Podíleli jsme se na mapování biotopů pro účely vymezování soustavy Natura 2000 (chráněná území evropského významu). Návrh území vhodných na začlenění do této soustavy, který vzešel z mapování, byl nutným předpokladem vstupu naší republiky do Evropské unie. Dlouhodobě pečujeme o řadu luk, zejména mokřadních. Pravidelným kosením podporujume ohrožené druhy rostlin a živočichů. 

     

 

Živočichové

Z živočichů se nejvíce věnujeme ochraně obojživelníků - žab a čolků. Jejich biotop, podmáčené louky, udržujeme kosením. Zároveň také v degradovaných plochách těchto luk budujeme drobné vodní plochy (tůně), které jsou důležité pro rozmožování a následný vývoj obojživelníků. Realizovali jsme tůně například v lokalitě Doliny, Staviště, Haltýř, Šafranice, Pod Pařezným či na Šarátkách.

V rámci ochrany obojživelníků byla také provedena kompletní obnova bývalého těžebního prostoru cihelny u obce Bohdalov. Vzniklá PP Laguna u Bohdalova je tvořena soustavou 5 tůní, které slouží jako útočistě a místo pro rozmnožování obojživelníků a vodního hmyzu.

Další tůně byly vybudovány přímo na kraji obce Nové Město na Moravě. Vzniklá lokalita Hrnečnice slouží nejen ohroženým druhům obojživelníků, kteří zde hned v následujícím roce po vybudování byli nalezeni, ale také jako "přírodní učebna" dětem z Ekotýmu I. základní školy.

 

Dále se zabýváme monitoringem a managementem lesních mravenců (Formica polyctena) v PP Šebeň. Více o této aktivitě se dozvíte zde.


ZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitKtraj VysočinaPardubický krajZvětšitNadace VIANadace VeronicaStátní fond životního prostředíZvětšit