O sdružení / Naše aktivity - Sdružení Krajina - občanská organizace pro ochranu přírody

Novinky emailem

Vaše e-mailová adresa:

Opište prosím písmena z obrázku:

Naše aktivity

Sdružení Krajina vyvíjí činnost v několika hlavních směrech:

  • Péče o krajinu - pozemkový spolek, kosení luk, vyřezávání náletů, výsadby stromů, budování tůní a péče o ně, obnova stružek, asanační managementy
  • Ochrana živočichů a rostlin - se zaměřením zejména na ohrožené mokřadní druhy rostlin a živočichů a lesní mravence (F. polyctena)
  • Biologické průzkumy a hodnocení
  • Poradenství a informování veřejnosti

Činnost je zajišťována zaměstnanci, členy, dobrovolníky, brigádníky a místními obyvateli. Za řízení činnosti odpovídá ředitel Sdružení Krajina jmenovaný radou. Odbornou úroveň realizace jednotlivých projektů zajišťují jejich garanti.

Sídlo Sdružení Krajina se nachází na území CHKO Žďárské vrchy. Tam je také koncentrována podstatná část činnosti v péči o krajinu a práci s veřejností. Sdružení Krajina pravidelně působí na území kraje Vysočina a kraje Pardubického. Snažíme se nepraktikovat ochranu přírody na dálku. Klademe důraz na spolupráci s místními lidmi.

ZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitKtraj VysočinaPardubický krajZvětšitNadace VIANadace VeronicaStátní fond životního prostředíZvětšit