Sdružení Krajina - péče o podmáčené louky

Menu Předchozí stránka Další stránka
Zvětšit

Proč podmáčené louky

Jsou domovem mnoha ohrožených rostlin a živočichů

  • Jelikož nemohly být mokřiny obdělávány mechanizací, hostí dodnes pestrou směs rostlin a živočichů, často náležející k vymírajícím druhům.
  • Na mokřinách je možné potkat masožravé rosnatky, vstavače, suchopýry, obojživelníky, modrásky a další.

Zvětšit Zvětšit Zvětšit