Sdružení Krajina - občanská organizace pro ochranu přírody

Novinky emailem

Vaše e-mailová adresa:

Opište prosím písmena z obrázku:

Aktuality

11. 12. 2009

Zahajuje Stopa v krajině

Ve středu 9. prosince jsme oficiálně zahájili projekt Stopa v krajině. Cílem projektu je vytvořit na státu nezávislý systém péče o přírodu. Prvním krokem, který jsme k vytčenému cíli učinili, je zahájení stejnojmenné sbírky. Uvedli jsme do provozu webové stránky www.stopavkrajine.cz, kde jsou k dispozici kompletní informace. Stránky budeme postupně doplňovat tak, jak se bude projekt rozbíhat.
Od středy se tedy může každý k projektu Stopa v krajině prakticky připojit. Na stránkách www.stopavkrajine.cz je možné zakoupit již dříve avizovaný certifikát. Je možné doporučit projekt známým, užitečné jsou i nápady a připomínky k vylepšení toho, co se snažíme vytvořit. Každý začátek je těžký a neobejde se bez chyb, proto zejména v tuhle chvíli potřebujeme vaši podporu.   
4. 12. 2009

Jan Sokol podporuje Stopu v krajině

Počet osobností podporujících projekt Stopa v krajině se opět rozrostl. Po předchozím písemném příslibu nám ve středu 2. prosince osobně potvrdil svoji podporu pan Jan Sokol. Sešli jsme se v Praze v kavárně Slávia naproti Národnímu divadlu a strávili tam příjemnou hodinu při rozhovoru o činnosti Sdružení Krajina a možnostech podpory a propagace našeho záměru. Potěšil nás přátelský a neformální tón rozhovoru, který zdaleka nemusel být samozřejmostí. Cestou ze schůzky jsme se shodli na tom, že takováto setkání nás vždy povzbudí a vyváží hodně z nejistoty a stresu, který často naši hektickou dobu provází.  
4. 12. 2009

Podpoří nás SFŽP

Minulý týden jsme obdrželi rozhodnutí Státního fondu životního prostředí ČR o poskytnutí finančních prostředků na projekt Podpora zapojení obyvatel Vysočiny do ochrany přírody a krajiny. Chceme nabídnout všem NNO v kraji možnost podílet se na realizaci projektu spoluorganizací akcí, zaměřených na praktickou ochranu přírody. Nabízíme také možnost využívat a spolutvořit informační servis. Reálně  předpokládáme zapojení cca 20 neziskových organizací, jejichž akce budou z projektu financovány. Celkově by mělo být během dvou let realizováno 60 akcí. Spolupráce na projektu navíc umožní vznik neformální sítě místních občanských iniciativ, zapojujících obyvatele do péče o přírodně hodnotná území.
9. 11. 2009

Daňkovický bigbít

Následující řádky jsou neklamným důkazem toho, že spolupráce mezi neziskovkami se vyplatí. Vše začalo letos v červenci, kdy Dobrovolnické centrem Vysočina pořádalo pro Sdružení Krajina dobrovolnickou akci na kosení a hrabání podmáčených luk na Fryšavě a Samotíně. Sdružení Krajina zapůjčilo nářadí, dobrovolníci kosili a hrabali, místní zemědělec Bohouš ochotně odvezl pohrabanou travní hmotu a kolegové z občanského sdružení Lysina lenina navrhli využít výtěžek letní akce na prosincový kulturní počin. Tímto počinem je hudební minifestival s názvem Daňkovický bigbít, který se koná 12. prosince v kulturním domě v Daňkovicích. Více informací o Daňkovickém bigbítu, který je ukázkou přínosné mezioborové spolupráce zdejších neziskovek, najdete na http://bigbit.dobrocentrum.org. Srdečně vás na tuto kulturní akci zveme.


6. 11. 2009

Stopa v krajině

Připravujeme spuštění projektu Stopa v krajině. Cílem projektu je zajištění dlouhodobé finanční stability péče o krajinu. Základ tvoří veřejná sbírka. Jednou z možností jak zanechat svoji přívětivou Stopu v krajině bude zanedlouho koupě certifikátu. Držitel certifikátu se stane symbolickým vlastníkem či patronem určité výměry přírodně cenného území (konkrétně podmáčené květnaté louky), o které bude díky jeho finanční investici postaráno. Prvním kdo se zařadil do fronty zájemců o certifikát je pan Erazim Kohák, těsně následován Arnoštem Goldflamem a Petrem Hladíkem. Tím nám pánové udělali velkou radost a zaslouží si aby se o jejich vstřícném gestu vědělo. Doufáme, že jen co se vše rozeběhne na plné obrátky, nezůstanou ve své iniciativě osamoceni.


4. 11. 2009

Laguna u Bohdalova vyhlášena

Několikaletá snaha Sdružení Krajina dospěla k zásadnímu milníku. Laguna u Bohdalova byla rozhodnutím Rady kraje Vysočina prohlášena za přírodní památku. Kraj Vysočina tak oficiálně deklaruje svůj závazek chránit tuto výjimečnou lokalitu, která je významná především výskytem bohatých populací obojživelníků. Jde o první přírodní památku vyhlášenou na území kraje od doby zániku Okresních úřadů.

Byl tak učiněn další v řadě dílčích kroků, které jsou potřebné k záchraně a postupné obnově lokality. Návazně připravuje Sdružení Krajina revitalizaci tůní s předpokládanou podporou z Operačního programu Životní prostředí. Kraj Vysočina finančně podpořil zpracování podkladů, nutných k podání žádosti o dotaci, včetně potřebných rozborů a sběru biologických dat. Postup Kraje vysočina vnímáme jako ocenění kvality naší práce a dobrý předpoklad pro další oboustranně přínosnou spolupráci, které si vážíme.


Starší články: <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59  >>

ZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitKtraj VysočinaPardubický krajZvětšitNadace VIANadace VeronicaStátní fond životního prostředí