Sdružení Krajina - občanská organizace pro ochranu přírody

Novinky emailem

Vaše e-mailová adresa:

Opište prosím písmena z obrázku:

Aktuality

13. 3. 2009

... tak jsme napsali panu ministrovi

Sdružení Krajina více než deset let pečuje o vzácné podmáčené louky na Vysočině. Jedním z významných finančních zdrojů, ze kterého jsme v minulých letech pravidelně čerpali, byl donedávna Státní fond životního prostředí (SFŽP). V loňském roce nám bylo pracovníky SFŽP sděleno, že SFŽP nebude nadále financovat projekty, které jsou financovatelné z Operačního programu životního prostředí a bylo nám doporučeno přesměrovat naši žádost do tohoto programu. To jsme učinili. Následně jsme obdrželi sdělení, že z OPŽP péči o louky financovat nelze. Dostali jsme se do bludného kruhu, kdy jsme odkazování z jednoho programu do druhého a s ubíhajícím časem se stále zvyšuje pravděpodobnost, že velká část námi obhospodařovaných luk zůstane po mnohaleté pravidelné péči ladem. Začátkem března jsme proto požádali o schůzku ministra životního prostředí Martina Bursíka. Čekáme na odpověď... 
4. 3. 2009

V Křídlech to žije

Sdružení Krajina pokračuje ve svých aktivitách ve prospěch venkovských obcí. V letošním roce jsme například zpracovávali projekt oslav výročí ochotnického divadla v obci Křídla, další projekty jsou rozpracované. Při přípravě projektů a při vyhledávání vhodných finančních zdrojů využíváme dokumentů Místní agendy 21, které mají obce zpracovány. Dokumenty MA 21 nám usnadňují orientaci v rozvojových záměrech jednotlivých obcí a jsou také dobrým argumentačním materiálem při obhajobě projektů. Zvolený postup přináší své ovoce v téměř 90% úspěšnosti podaných žádostí. 
11. 2. 2009

Sněm Sdružení Krajina - 21. 2. 2009

V sobotu 21. února se od 15:00 hodin v restauraci Táferna ve Žďáře nad Sázavou koná sněm Sdružení Krajina. Sněm je nejvyšším orgánem Sdružení. Je tvořen všemi řádnými členy Sdružení. Sněm schvaluje stanovy, projednává otázky činnosti Sdružení, schvaluje strategie vývoje Sdružení, kontroluje činnost rady, volí a odvolává členy rady a přijímá stanoviska k důležitým celospolečenským otázkám. Z uvedeného vyplývá, že jednání sněmu není akce jen tak ledajaká a má pro Sdružení zásadní význam. Nezapomeňte si proto termín sněmu poznamenat do svých kalendářů. Případné dotazy ke sněmu směřujte na mailovou adresu blazek@sdruzenikrajina.cz nebo volejte na 777 045 586.
9. 2. 2009

Otazníky nad kosením

Evropské fondy nečekaně zkomplikovaly budoucnost naší péče o podmáčené louky. Příjem žádostí o dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR, našeho tradičního podporovatele, byl zastaven s odůvodněním, že je třeba čerpat dotaze z Evropou spolufinancovaného programu Operační program životní prostředí (OPŽP). Ministerstvo ŽP však nedávno odmítlo možnost podpory péče o louky a další území z tohoto programu poukazem na nařízení Evropské komise, které určuje prostředky OPŽP jako investiční. Úhrada opakujících se zásahů, včetně každoročního ručního kosení rašelinných luk, z něj není možná.
Sdružení Krajina nyní čeká na vyjádření ministra životního prostředí, kterého v obtížné situaci požádalo o pomoc. V sázce je nejen více než sto hektarů vzácných luk a na nich žijících živočichů a rostlin, ale především dlouhodobě budované vztahy s místními obyvateli, důvěra spolupracujících partnerů a také výdělek pro desítky místních brigádníků a živnostníků v objemu jeden a půl milionu korun ročně.

15. 12. 2008

Internetová aukce končí 16. prosince

V úterý 16.12. skončí možnost koupit umělecká díla z internetové benefiční aukce Nadace Veronica http://veronica.cz/nadace.veronica.cz/aukce. Díla do aukce věnovali známí i méně známí výtvarníci z celé ČR. Ceny se pohybují od 100 do 38.000,- Kč. Koupí uměleckého díla můžete pomoci ochraně vzácných rostlin a živočichů a zároveň udělat radost svým blízkým i sobě. Neváhejte! Aukce již brzy skončí.


28. 11. 2008

Aukce vynesla 260 tisíc

V pondělí 24.11.2008  proběhla již šestá benefiční aukce Nadace Veronica. Během večera našlo svého kupce více než 70 darovaných předmětů. Výtěžek této části aukce činil téměř 260.000,- Kč. Od středy 26. listopadu navázala internetová část aukce, kde je možné vydražit i další umělecká díla, která byla do aukčního katalogu nově zařazena. Internetová aukce probíhá na adrese http://veronica.cz/nadace.veronica.cz/aukce .
Záštitu nad aukcí převzal Prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Ing. František Dohnal a náměstek primátora statutárního města Brna Mgr. Martin Ander, PhD. Za Vysočinu převzal nad aukcí patronát ředitel Úřadu práce Žďár nad Sázavou ThDr. Václav Pavlosek a barytonista Jakub Pustina.
Foto - v "zahřívacím" kole aukce byly vydraženy hrábě věnované Sdružením Krajina.


Starší články: <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56  >>

ZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitKtraj VysočinaPardubický krajZvětšitNadace VIANadace VeronicaStátní fond životního prostředíZvětšit