Sdružení Krajina - občanská organizace pro ochranu přírody

Novinky emailem

Vaše e-mailová adresa:

Opište prosím písmena z obrázku:

Aktuality

6. 11. 2009

Stopa v krajině

Připravujeme spuštění projektu Stopa v krajině. Cílem projektu je zajištění dlouhodobé finanční stability péče o krajinu. Základ tvoří veřejná sbírka. Jednou z možností jak zanechat svoji přívětivou Stopu v krajině bude zanedlouho koupě certifikátu. Držitel certifikátu se stane symbolickým vlastníkem či patronem určité výměry přírodně cenného území (konkrétně podmáčené květnaté louky), o které bude díky jeho finanční investici postaráno. Prvním kdo se zařadil do fronty zájemců o certifikát je pan Erazim Kohák, těsně následován Arnoštem Goldflamem a Petrem Hladíkem. Tím nám pánové udělali velkou radost a zaslouží si aby se o jejich vstřícném gestu vědělo. Doufáme, že jen co se vše rozeběhne na plné obrátky, nezůstanou ve své iniciativě osamoceni.


4. 11. 2009

Laguna u Bohdalova vyhlášena

Několikaletá snaha Sdružení Krajina dospěla k zásadnímu milníku. Laguna u Bohdalova byla rozhodnutím Rady kraje Vysočina prohlášena za přírodní památku. Kraj Vysočina tak oficiálně deklaruje svůj závazek chránit tuto výjimečnou lokalitu, která je významná především výskytem bohatých populací obojživelníků. Jde o první přírodní památku vyhlášenou na území kraje od doby zániku Okresních úřadů.

Byl tak učiněn další v řadě dílčích kroků, které jsou potřebné k záchraně a postupné obnově lokality. Návazně připravuje Sdružení Krajina revitalizaci tůní s předpokládanou podporou z Operačního programu Životní prostředí. Kraj Vysočina finančně podpořil zpracování podkladů, nutných k podání žádosti o dotaci, včetně potřebných rozborů a sběru biologických dat. Postup Kraje vysočina vnímáme jako ocenění kvality naší práce a dobrý předpoklad pro další oboustranně přínosnou spolupráci, které si vážíme.


26. 10. 2009

Výsadby jsou za námi

Výsadba stromořadí na Rokytně proběhla k všeobecné spokojenosti. Celkově se akce zúčastnilo 59 lidí. Ani se nám všichni nevešli na společnou fotografii. Vysadili jsme víc než 40 stromů. Pokud se všechny ujmou, vyroste za čas podél cesty pěkné stromořadí, tvořené z velké části ovocnými stromy, jejichž plody jistě potěší nejednoho kolemjdoucího.

Děkujeme všem, kteří přiložili ruku k dílu. Děkujeme také divadelníkům ze ZUŠ Jana Štursy z Nového Města na Moravě, kteří přispěli do odpoledního programu v Počítkách představením o krtečkovi. Škoda jen, že pro nemoc nedorazili muzikanti ze skupiny Častuška blues. Snad tedy příště...


19. 10. 2009

Výsadba stromořadí 24.10.2009

Sdružení Krajina pořádá tradiční výsadbu stromořadí. Akce je určena všem, kdo mají chuť přispět ke zkrášlení zdejší krajiny. Vysazovat budeme listnaté ovocné i neovocné stromy podél cest v okolí Rokytna. Sraz účastníků je v sobotu 24.10.2009 v 10.00hod na křižovatce silnice spojující Rokytno s Vlachovicemi a cesty Podmedlovským údolím (viz přiložená mapka). Stromky i nářadí dostanete na místě, doporučujeme teplé oblečení. Počítat můžete i s drobným občerstvením, teplým čajem a rumem. 

Po dokončení výsadeb jsou účastníci zváni do Počítek, kde bude ve stodole Sdružení Krajina připraven neformální kulturní, společenský a kulinářský program. Těšit se můžete na hypernaturalistické divadelní vyprávění „O krtečkovi, který chtěl vědět kdo se mu vykakal na hlavu“ a na hudební vyprávění o daleké Rusi v podání skupiny „Častuška blues“. O společenský program se postaráme společně a kulinářský program připravuje Bohouš.

Bližší informace k výsadbám i odpolednímu programu, který je v bouřlivých přípravách, získáte na tel 777 045 586.


12. 10. 2009

Vloudila se chybička?

Sdružení Krajina více než deset let pečuje o vzácné podmáčené louky na Vysočině. Jedním z významných finančních zdrojů, ze kterého jsme v minulých letech pravidelně čerpali, byl donedávna Státní fond životního prostředí (SFŽP).
Že jste to už někde četli?
No samozřejmě, tohle jsme psali v souvislosti s komunikací s  ministrem životního prostředí Martinem Bursíkem. Tehdy měl celý příběh šťastný konec - Státní fond životního prostředí ČR podepsal se Sdružením Krajina v pořadí již osmou smlouvu o podpoře ručního kosení a hrabání podmáčených luk na Vysočině a Pardubicku.
Stejnou anabázi, týkající se další části našich luk,  jsme absolvovali s nynějším ministrem Ladislavem Mikem. Ale ouha. Při stejných vstupních podmínkách přišel od pana ministra dopis s opačným stanoviskem. I požádali jsme pana mistra o přehodnocení a sepsali víc než stránku věcných argumentů. Výsledkem bylo, že jsme od pana ministra obdrželi dopis naprosto stejného znění jako měl dopis předchozí, lišilo se jen datum a číslo jednací. To nám přišlo divné. Možná panu ministrovi někdo omylem překopíroval do správného dopisu špatný text. Chtěli jsme tedy pana ministra požádat o schůzku. Ale jak to tak vypadá, už to asi nestihneme a budeme muset počkat na dalšího, v pořadí již třetího ministra, se kterým o této konkrétní žádosti komunikujeme.
6. 10. 2009

Konec sezóny je tu

Sdružení Krajina úspěšně zakončilo letošní sezonu lučních prací.
V průběhu června až září bylo pokoseno a shrabáno přes 150 ha podmáčených luk na území tří krajů.
Na péči o louky se podíleli 3 zaměstnanci Sdružení Krajina, 9 živnostníků, 20 brigádníků, 20 dobrovolníků z firmy SKF Ložiska, a 79 dobrovolníku z občanských sdružení Maneor, Ornitologický klub Vysočina, TJ Slavkovice a SEV Mravenec.
Děkujeme všem, kteří přiložili ruku k dílu.

Starší články: <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56  >>

ZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitKtraj VysočinaPardubický krajZvětšitNadace VIANadace VeronicaStátní fond životního prostředíZvětšit