Sdružení Krajina - občanská organizace pro ochranu přírody

Novinky emailem

Vaše e-mailová adresa:

Opište prosím písmena z obrázku:

Aktuality

19. 4. 2007

Výjezdní seminář

V rámci projektu „Lidé v krajině“ nabízí Sdružení Krajina možnost účasti na dvoudenním výjezdním semináři. Seminář je zaměřen na předávání dobrých zkušeností v oblasti rozvoje malých venkovských obcí. Na území ČR byly vytipovány obce, ve kterých se v poslední době podařilo úspěšně realizovat projekt nebo aktivitu, směřující k udržitelnému rozvoji. Tyto obce budou navštíveny a účastníkům semináře budou prezentovány příklady dobré praxe. Seminář se uskuteční ve dnech 27. a 28. dubna. Díky podpoře Nadace rozvoje občanské společnosti – programu Transition Facility je účast na semináři bezplatná. Zájemci o účast na semináři se mohou přihlásit telefonicky nebo e-mailem (tel: 566 521 259, e-mail: blazek@sdruzenikrajina.cz).


11. 4. 2007

Značení podmáčených luk

V rámci projektu Lidé v Krajině, financovaného, se připravujeme na možnost získávání finančních prostředků na péči o podmáčené rašelinné louky z programu agroenvironmentálních opatření.
Podmínkou žádání dotací na kosení těchto luk je jednoduché a zřetelné vyznačení podmáčenek v terénu. K určení hranic využíváme dřevěné a plastové kolíky, pokud je to možné přirozené terenní útvary (potoky,meze),  žlutou barvou značíme hranice vedoucí po lesních okrajích a stromech.
Značení a další opatření, která Sdružení Krajina v současnosti na podmáčených loukách realizuje, jsou financována ze zdrojů EU – programu Transition Facility a z příspěvku společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s.


2. 4. 2007

Kapacita projektu je naplněna

Sdružení Krajina pokračuje v projektu "Lidé v krajině" a jeho aktivitách ve prospěch malých obcí Vysočiny. Obce z Novoměstského a Žďárského mikroregionu dosud mohly do tohoto projektu volně vstupovat. V současnosti je zapojeno 17 obcí a 3 obce o vstupu do projektu uvažují. Kapacita projektu je tak naplněna, a možnost vstupu dalších obcí se tím uzavírá. Případné rozšíření okruhu obcí, se kterými spolupracujeme je otázkou dalšího vývoje, který je dán našimi personálními kapacitami a dostupnými finančními zdroji. Nyní se chceme soustředit především na realizace konkrétních záměrů, které se objevují v dokumentech Místních Agend 21 obcí.


29. 3. 2007

Jihomoravská plynárenská pro Krajinu

V letošním roce se nám opět podařilo získat pro podporu činnosti Sdružení Krajina významného partnera. Je jím společnost Jihomoravská plynárenská, a.s. Tato společnost Sdružení Krajina podporovala i v minulých letech, ale od letoška naše spolupráce dostala novou podobu. Jednak v tom, že JMP poprvé podpořila péči o podmáčené louky (dříve podpora směřovala do ekologické výchovy) a jednak tím, že úžeji spolupracujeme na medializaci našich aktivit. Připravujeme například společný pořad pro Český rozhlas Brno a následovat by měly další. Tím se spolupráce Sdružení Krajina a JMP, a.s. posouvá na vyšší úroveň, což nás těší a inspiruje pro budování dobrých vztahů a spolupráce s ostatními našimi donátory.
27. 3. 2007

Jarní vyřezávky

Příznivé jarní počasí umožňuje začít s péčí o naše louky. První letošní činností jsou vyřezávky.
Rašelinné podmáčené louky v naší krajině přestaly být v minulosti extenzivně obhospodařovány. Absence jednosečného sklízení vedla k poklesu populací ohrožených druhů a k zarůstaní luk dřevinným náletem. V posledních letech bylo na většině z nich obnoveno pravidelné kosení a k redukci náletů se přistupuje v období vegetačního klidu.V těchto dnech pracujeme na loukách v PP Návesník u Vortové nebo na loukách v 1. zóně chráněné krajinné oblasti u Nového Jimramova – lokalita Pickov, na louce Haltýř u Samotína nebo na lokalitě Doubravníček u stejnojmenného rybníka v katastru obce Radostín.
19. 3. 2007

Databáze Místních Agend 21

U pěti obcí, zapojených do našeho projektu, jsme podali Žádost o zařazení do Databáze MA21, z toho dvě (Křídla, Mirošov) již byly do kategorie Zájemců zapsány. Databáze MA21 představuje oficiální evidenci realizátorů MA21 v České republice. Je rozdělena do pěti kategorií (Zájemci, D,C,B,A), které by měly být odrazem úrovně realizace MA21 v dané obci, městě či regionu. Databáze je spravována Českou informační agenturou životního prostředí (CENIA) a naleznete ji na adrese http://ma21.cenia.cz/.


Starší články: <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59  >>

ZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitKtraj VysočinaPardubický krajZvětšitNadace VIANadace VeronicaStátní fond životního prostředí