Sdružení Krajina - občanská organizace pro ochranu přírody

Novinky emailem

Vaše e-mailová adresa:

Opište prosím písmena z obrázku:

Aktuality

4. 5. 2007

Den otevřených dveří Sdružení Krajina

sobota 9.6.2007  od 13:00 do 18:00 hodin

Na podzim roku 2007 uplyne deset let od doby, kdy Sdružení Krajina zahájilo svoji činnost. Při té příležitosti proběhne v sobotu 9. června den otevřených dveří v sídle sdružení na chalupě v Počítkách. Na programu je prohlídka prostor určená všem, které činnost Sdružení Krajina zajímá. Pro ty, kteří chtějí na chalupě přiložit ruku k dílu je připravena nenáročná brigáda. Den otevřených dveří bude zakončen táborákem a neformální veselicí. Občerstvení zajištěno. 


25. 4. 2007

PETMEN 2007

V úterý 8. května odstartuje v 10:00 hodin od restaurace u Janečků na  Kadově již tradiční cyklistický závod o titul Petmena. Cílem závodu, je posbírat co nejvíce pet lahví a pet odpadu okolo silnic a cest naší krásné Vysočiny. Sdružení Krajina se akce účastní jako spolupořadatel a vysílá i vlastní družstvo závodníků. Své zástupce na závod vysílá i Jihomoravská plynárenská a.s., jeden z významných partnerů Sdružení Krajina. Více informací k závodu najdete na čerstvě vznikající stránce - http://www.sweb.cz/petmeni/


19. 4. 2007

Výjezdní seminář

V rámci projektu „Lidé v krajině“ nabízí Sdružení Krajina možnost účasti na dvoudenním výjezdním semináři. Seminář je zaměřen na předávání dobrých zkušeností v oblasti rozvoje malých venkovských obcí. Na území ČR byly vytipovány obce, ve kterých se v poslední době podařilo úspěšně realizovat projekt nebo aktivitu, směřující k udržitelnému rozvoji. Tyto obce budou navštíveny a účastníkům semináře budou prezentovány příklady dobré praxe. Seminář se uskuteční ve dnech 27. a 28. dubna. Díky podpoře Nadace rozvoje občanské společnosti – programu Transition Facility je účast na semináři bezplatná. Zájemci o účast na semináři se mohou přihlásit telefonicky nebo e-mailem (tel: 566 521 259, e-mail: blazek@sdruzenikrajina.cz).


11. 4. 2007

Značení podmáčených luk

V rámci projektu Lidé v Krajině, financovaného, se připravujeme na možnost získávání finančních prostředků na péči o podmáčené rašelinné louky z programu agroenvironmentálních opatření.
Podmínkou žádání dotací na kosení těchto luk je jednoduché a zřetelné vyznačení podmáčenek v terénu. K určení hranic využíváme dřevěné a plastové kolíky, pokud je to možné přirozené terenní útvary (potoky,meze),  žlutou barvou značíme hranice vedoucí po lesních okrajích a stromech.
Značení a další opatření, která Sdružení Krajina v současnosti na podmáčených loukách realizuje, jsou financována ze zdrojů EU – programu Transition Facility a z příspěvku společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s.


2. 4. 2007

Kapacita projektu je naplněna

Sdružení Krajina pokračuje v projektu "Lidé v krajině" a jeho aktivitách ve prospěch malých obcí Vysočiny. Obce z Novoměstského a Žďárského mikroregionu dosud mohly do tohoto projektu volně vstupovat. V současnosti je zapojeno 17 obcí a 3 obce o vstupu do projektu uvažují. Kapacita projektu je tak naplněna, a možnost vstupu dalších obcí se tím uzavírá. Případné rozšíření okruhu obcí, se kterými spolupracujeme je otázkou dalšího vývoje, který je dán našimi personálními kapacitami a dostupnými finančními zdroji. Nyní se chceme soustředit především na realizace konkrétních záměrů, které se objevují v dokumentech Místních Agend 21 obcí.


29. 3. 2007

Jihomoravská plynárenská pro Krajinu

V letošním roce se nám opět podařilo získat pro podporu činnosti Sdružení Krajina významného partnera. Je jím společnost Jihomoravská plynárenská, a.s. Tato společnost Sdružení Krajina podporovala i v minulých letech, ale od letoška naše spolupráce dostala novou podobu. Jednak v tom, že JMP poprvé podpořila péči o podmáčené louky (dříve podpora směřovala do ekologické výchovy) a jednak tím, že úžeji spolupracujeme na medializaci našich aktivit. Připravujeme například společný pořad pro Český rozhlas Brno a následovat by měly další. Tím se spolupráce Sdružení Krajina a JMP, a.s. posouvá na vyšší úroveň, což nás těší a inspiruje pro budování dobrých vztahů a spolupráce s ostatními našimi donátory.
Starší články: <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59  >>

ZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitKtraj VysočinaPardubický krajZvětšitNadace VIANadace VeronicaStátní fond životního prostředí