Sdružení Krajina - občanská organizace pro ochranu přírody

Novinky emailem

Vaše e-mailová adresa:

Opište prosím písmena z obrázku:

Aktuality

12. 10. 2009

Vloudila se chybička?

Sdružení Krajina více než deset let pečuje o vzácné podmáčené louky na Vysočině. Jedním z významných finančních zdrojů, ze kterého jsme v minulých letech pravidelně čerpali, byl donedávna Státní fond životního prostředí (SFŽP).
Že jste to už někde četli?
No samozřejmě, tohle jsme psali v souvislosti s komunikací s  ministrem životního prostředí Martinem Bursíkem. Tehdy měl celý příběh šťastný konec - Státní fond životního prostředí ČR podepsal se Sdružením Krajina v pořadí již osmou smlouvu o podpoře ručního kosení a hrabání podmáčených luk na Vysočině a Pardubicku.
Stejnou anabázi, týkající se další části našich luk,  jsme absolvovali s nynějším ministrem Ladislavem Mikem. Ale ouha. Při stejných vstupních podmínkách přišel od pana ministra dopis s opačným stanoviskem. I požádali jsme pana mistra o přehodnocení a sepsali víc než stránku věcných argumentů. Výsledkem bylo, že jsme od pana ministra obdrželi dopis naprosto stejného znění jako měl dopis předchozí, lišilo se jen datum a číslo jednací. To nám přišlo divné. Možná panu ministrovi někdo omylem překopíroval do správného dopisu špatný text. Chtěli jsme tedy pana ministra požádat o schůzku. Ale jak to tak vypadá, už to asi nestihneme a budeme muset počkat na dalšího, v pořadí již třetího ministra, se kterým o této konkrétní žádosti komunikujeme.
6. 10. 2009

Konec sezóny je tu

Sdružení Krajina úspěšně zakončilo letošní sezonu lučních prací.
V průběhu června až září bylo pokoseno a shrabáno přes 150 ha podmáčených luk na území tří krajů.
Na péči o louky se podíleli 3 zaměstnanci Sdružení Krajina, 9 živnostníků, 20 brigádníků, 20 dobrovolníků z firmy SKF Ložiska, a 79 dobrovolníku z občanských sdružení Maneor, Ornitologický klub Vysočina, TJ Slavkovice a SEV Mravenec.
Děkujeme všem, kteří přiložili ruku k dílu.

2. 6. 2009

Oznámení rozhodnutí zadávacích řízení zakázek malého rozsahu

Na základě doporučení hodnotící komise rozhodla ředitelka Sdružení Krajina o výsledcích zadávacích řízení zakázek malého rozsahu na péči o podmáčené louky v sezónách 2009 a 2010. Rozhodnutí je zveřejněno v dokumentech. Námitky je možné podat do 8.6.2009. Toto oznámení je považováno za doručení rozhodnutí všem uchazečům.

21. 5. 2009

Ministr rozhodl: Státní fond ŽP pomůže rašeliništím

Před dvěma dny jsme obdrželi rozhodnutí ministra Martina Bursíka, podepsané těsně před jeho odchodem z funkce. Díky němu Státní fond životního prostředí ČR může se Sdružením Krajina podepsat v pořadí již osmou smlouvu o podpoře ručního kosení a hrabání podmáčených luk na Vysočině a Pardubicku. Uzavírá se tak dlouhé vyjednávání, o kterém jste se dočetli dříve, nejtěžší od roku 2001, kdy jsme o podporu usilovali poprvé. Nakonec se podařilo obhájit výjimečnost našeho projektu, který umožňuje zlepšovat stav mnoha desítek hektarů rašelinných luk za pomoci místních obyvatel. Aktuálně tak SFŽP ČR bude podporovat péči o 93 ha luk ve vlastnictví a nájmu Sdružení Krajina.
Chceme jmenovitě poděkovat exministrovi M. Bursíkovi za ochotu zvažovat argumenty a Jasně Flamikové, ředitelce Nadace Veronica, která významně přispěla k úspěchu jednání. Poděkování patří též kolegům z AOPK Havlíčkův Brod, Správy CHKO Žďárské vrchy, OŽPZ Pardubice a OŽP Vysočina, kteří se za projekt postavili a pomohli tak k jeho obhájení.

21. 5. 2009

Oznámení o veřejných zakázkách malého rozsahu

Sdružení Krajina oznamuje v souladu s požadavky SFŽP ČR zadání veřejných zakázek malého rozsahu na ruční kosení, hrabání, odvoz a využití/likvidaci travní hmoty z podmáčených luk v sezónách 2009 a 2010. Uzávěrka podání nabídek je 1.6.2009 ve 14:00. Bližší informace naleznete v dokumentech.
27. 4. 2009

Navštívil nás pan Ryšavý

Přesně před týdnem navštívil Sdružení Krajina radní kraje Vysočina pro oblast životního prostředí Zdeněk Ryšavý. Spolu s panem Ryšavým přijeli i pracovníci odboru životního prostředí KrÚ. Hlavním tématem setkání byla plánovaná revitalizace Laguny u Bohdalova. Po představení činnosti Sdružení a záměru revitalizace, jsme vyrazili na prohlídku Laguny. Dle vyjádření pana Ryšavého bude dlouhodobým cílem ochrany území obnovení a udržování podmínek pro rozmnožování regionálně kriticky ohrožených druhů obojživelníků. Kraj Vysočina je připraven přispět na přípravu projektové dokumentace a na administrativní rozjetí revitalizace. Podle slov tiskové mluvčí Krajského úřadu Jitky Svatošové, byl pan radní s návštěvou ve Sdružení Krajina velice spokojen.


Starší články: <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59  >>

ZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitKtraj VysočinaPardubický krajZvětšitNadace VIANadace VeronicaStátní fond životního prostředí