Sdružení Krajina - občanská organizace pro ochranu přírody

Novinky emailem

Vaše e-mailová adresa:

Opište prosím písmena z obrázku:

Aktuality

4. 12. 2009

Podpoří nás SFŽP

Minulý týden jsme obdrželi rozhodnutí Státního fondu životního prostředí ČR o poskytnutí finančních prostředků na projekt Podpora zapojení obyvatel Vysočiny do ochrany přírody a krajiny. Chceme nabídnout všem NNO v kraji možnost podílet se na realizaci projektu spoluorganizací akcí, zaměřených na praktickou ochranu přírody. Nabízíme také možnost využívat a spolutvořit informační servis. Reálně  předpokládáme zapojení cca 20 neziskových organizací, jejichž akce budou z projektu financovány. Celkově by mělo být během dvou let realizováno 60 akcí. Spolupráce na projektu navíc umožní vznik neformální sítě místních občanských iniciativ, zapojujících obyvatele do péče o přírodně hodnotná území.
9. 11. 2009

Daňkovický bigbít

Následující řádky jsou neklamným důkazem toho, že spolupráce mezi neziskovkami se vyplatí. Vše začalo letos v červenci, kdy Dobrovolnické centrem Vysočina pořádalo pro Sdružení Krajina dobrovolnickou akci na kosení a hrabání podmáčených luk na Fryšavě a Samotíně. Sdružení Krajina zapůjčilo nářadí, dobrovolníci kosili a hrabali, místní zemědělec Bohouš ochotně odvezl pohrabanou travní hmotu a kolegové z občanského sdružení Lysina lenina navrhli využít výtěžek letní akce na prosincový kulturní počin. Tímto počinem je hudební minifestival s názvem Daňkovický bigbít, který se koná 12. prosince v kulturním domě v Daňkovicích. Více informací o Daňkovickém bigbítu, který je ukázkou přínosné mezioborové spolupráce zdejších neziskovek, najdete na http://bigbit.dobrocentrum.org. Srdečně vás na tuto kulturní akci zveme.


6. 11. 2009

Stopa v krajině

Připravujeme spuštění projektu Stopa v krajině. Cílem projektu je zajištění dlouhodobé finanční stability péče o krajinu. Základ tvoří veřejná sbírka. Jednou z možností jak zanechat svoji přívětivou Stopu v krajině bude zanedlouho koupě certifikátu. Držitel certifikátu se stane symbolickým vlastníkem či patronem určité výměry přírodně cenného území (konkrétně podmáčené květnaté louky), o které bude díky jeho finanční investici postaráno. Prvním kdo se zařadil do fronty zájemců o certifikát je pan Erazim Kohák, těsně následován Arnoštem Goldflamem a Petrem Hladíkem. Tím nám pánové udělali velkou radost a zaslouží si aby se o jejich vstřícném gestu vědělo. Doufáme, že jen co se vše rozeběhne na plné obrátky, nezůstanou ve své iniciativě osamoceni.


4. 11. 2009

Laguna u Bohdalova vyhlášena

Několikaletá snaha Sdružení Krajina dospěla k zásadnímu milníku. Laguna u Bohdalova byla rozhodnutím Rady kraje Vysočina prohlášena za přírodní památku. Kraj Vysočina tak oficiálně deklaruje svůj závazek chránit tuto výjimečnou lokalitu, která je významná především výskytem bohatých populací obojživelníků. Jde o první přírodní památku vyhlášenou na území kraje od doby zániku Okresních úřadů.

Byl tak učiněn další v řadě dílčích kroků, které jsou potřebné k záchraně a postupné obnově lokality. Návazně připravuje Sdružení Krajina revitalizaci tůní s předpokládanou podporou z Operačního programu Životní prostředí. Kraj Vysočina finančně podpořil zpracování podkladů, nutných k podání žádosti o dotaci, včetně potřebných rozborů a sběru biologických dat. Postup Kraje vysočina vnímáme jako ocenění kvality naší práce a dobrý předpoklad pro další oboustranně přínosnou spolupráci, které si vážíme.


26. 10. 2009

Výsadby jsou za námi

Výsadba stromořadí na Rokytně proběhla k všeobecné spokojenosti. Celkově se akce zúčastnilo 59 lidí. Ani se nám všichni nevešli na společnou fotografii. Vysadili jsme víc než 40 stromů. Pokud se všechny ujmou, vyroste za čas podél cesty pěkné stromořadí, tvořené z velké části ovocnými stromy, jejichž plody jistě potěší nejednoho kolemjdoucího.

Děkujeme všem, kteří přiložili ruku k dílu. Děkujeme také divadelníkům ze ZUŠ Jana Štursy z Nového Města na Moravě, kteří přispěli do odpoledního programu v Počítkách představením o krtečkovi. Škoda jen, že pro nemoc nedorazili muzikanti ze skupiny Častuška blues. Snad tedy příště...


19. 10. 2009

Výsadba stromořadí 24.10.2009

Sdružení Krajina pořádá tradiční výsadbu stromořadí. Akce je určena všem, kdo mají chuť přispět ke zkrášlení zdejší krajiny. Vysazovat budeme listnaté ovocné i neovocné stromy podél cest v okolí Rokytna. Sraz účastníků je v sobotu 24.10.2009 v 10.00hod na křižovatce silnice spojující Rokytno s Vlachovicemi a cesty Podmedlovským údolím (viz přiložená mapka). Stromky i nářadí dostanete na místě, doporučujeme teplé oblečení. Počítat můžete i s drobným občerstvením, teplým čajem a rumem. 

Po dokončení výsadeb jsou účastníci zváni do Počítek, kde bude ve stodole Sdružení Krajina připraven neformální kulturní, společenský a kulinářský program. Těšit se můžete na hypernaturalistické divadelní vyprávění „O krtečkovi, který chtěl vědět kdo se mu vykakal na hlavu“ a na hudební vyprávění o daleké Rusi v podání skupiny „Častuška blues“. O společenský program se postaráme společně a kulinářský program připravuje Bohouš.

Bližší informace k výsadbám i odpolednímu programu, který je v bouřlivých přípravách, získáte na tel 777 045 586.


Starší články: <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59  >>

ZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitKtraj VysočinaPardubický krajZvětšitNadace VIANadace VeronicaStátní fond životního prostředí