Sdružení Krajina - občanská organizace pro ochranu přírody

Novinky emailem

Vaše e-mailová adresa:

Opište prosím písmena z obrázku:

Aktuality

2. 6. 2009

Oznámení rozhodnutí zadávacích řízení zakázek malého rozsahu

Na základě doporučení hodnotící komise rozhodla ředitelka Sdružení Krajina o výsledcích zadávacích řízení zakázek malého rozsahu na péči o podmáčené louky v sezónách 2009 a 2010. Rozhodnutí je zveřejněno v dokumentech. Námitky je možné podat do 8.6.2009. Toto oznámení je považováno za doručení rozhodnutí všem uchazečům.

21. 5. 2009

Ministr rozhodl: Státní fond ŽP pomůže rašeliništím

Před dvěma dny jsme obdrželi rozhodnutí ministra Martina Bursíka, podepsané těsně před jeho odchodem z funkce. Díky němu Státní fond životního prostředí ČR může se Sdružením Krajina podepsat v pořadí již osmou smlouvu o podpoře ručního kosení a hrabání podmáčených luk na Vysočině a Pardubicku. Uzavírá se tak dlouhé vyjednávání, o kterém jste se dočetli dříve, nejtěžší od roku 2001, kdy jsme o podporu usilovali poprvé. Nakonec se podařilo obhájit výjimečnost našeho projektu, který umožňuje zlepšovat stav mnoha desítek hektarů rašelinných luk za pomoci místních obyvatel. Aktuálně tak SFŽP ČR bude podporovat péči o 93 ha luk ve vlastnictví a nájmu Sdružení Krajina.
Chceme jmenovitě poděkovat exministrovi M. Bursíkovi za ochotu zvažovat argumenty a Jasně Flamikové, ředitelce Nadace Veronica, která významně přispěla k úspěchu jednání. Poděkování patří též kolegům z AOPK Havlíčkův Brod, Správy CHKO Žďárské vrchy, OŽPZ Pardubice a OŽP Vysočina, kteří se za projekt postavili a pomohli tak k jeho obhájení.

21. 5. 2009

Oznámení o veřejných zakázkách malého rozsahu

Sdružení Krajina oznamuje v souladu s požadavky SFŽP ČR zadání veřejných zakázek malého rozsahu na ruční kosení, hrabání, odvoz a využití/likvidaci travní hmoty z podmáčených luk v sezónách 2009 a 2010. Uzávěrka podání nabídek je 1.6.2009 ve 14:00. Bližší informace naleznete v dokumentech.
27. 4. 2009

Navštívil nás pan Ryšavý

Přesně před týdnem navštívil Sdružení Krajina radní kraje Vysočina pro oblast životního prostředí Zdeněk Ryšavý. Spolu s panem Ryšavým přijeli i pracovníci odboru životního prostředí KrÚ. Hlavním tématem setkání byla plánovaná revitalizace Laguny u Bohdalova. Po představení činnosti Sdružení a záměru revitalizace, jsme vyrazili na prohlídku Laguny. Dle vyjádření pana Ryšavého bude dlouhodobým cílem ochrany území obnovení a udržování podmínek pro rozmnožování regionálně kriticky ohrožených druhů obojživelníků. Kraj Vysočina je připraven přispět na přípravu projektové dokumentace a na administrativní rozjetí revitalizace. Podle slov tiskové mluvčí Krajského úřadu Jitky Svatošové, byl pan radní s návštěvou ve Sdružení Krajina velice spokojen.


27. 3. 2009

Jaro se blíží, vyjednávání s MŽP pokračuje

Situace okolo finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí na péči o podmáčené louky postoupila do další fáze. Ministr životního prostředí Martin Bursík sice dosud nereagoval na naši žádost o schůzku, ale podle telefonického sdělení ministerstva si nechal zpracovat rozbor nastalé situace a rozhodl se situaci řešit. Na základě těchto informací podalo Sdružení Krajina novou žádost o přehodnocení cele věci. Opět s napětím čekáme na reakci.
23. 3. 2009

Připravujeme revitlizaci tůní

Zahájili jsem přípravu projektové dokumentace na revitalizaci soustavy tůní v lokalitě Laguna u Bohdalova. Laguna je zbytkem těžebního prostoru, kde se dobývala cihlářská hlína pro nedalekou cihelnu. Důvodem ochrany této lokality je především výskyt bohatých populací obojživelníků. Krajský úřad kraje Vysočina připravuje vyhlášení této lokality za přírodní památku. Souběžně s přípravou projektové dokumentace plánujeme provést biologický průzkum a monitoring lokality. Na realizaci průzkum bychom rádi získali prostředky z Fondu Vysočiny z grantového programu Krajina Vysočiny 2009.

Starší články: <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56  >>

ZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitKtraj VysočinaPardubický krajZvětšitNadace VIANadace VeronicaStátní fond životního prostředíZvětšit