Sdružení Krajina - občanská organizace pro ochranu přírody

Novinky emailem

Vaše e-mailová adresa:

Opište prosím písmena z obrázku:

Aktuality

23. 3. 2009

Připravujeme revitlizaci tůní

Zahájili jsem přípravu projektové dokumentace na revitalizaci soustavy tůní v lokalitě Laguna u Bohdalova. Laguna je zbytkem těžebního prostoru, kde se dobývala cihlářská hlína pro nedalekou cihelnu. Důvodem ochrany této lokality je především výskyt bohatých populací obojživelníků. Krajský úřad kraje Vysočina připravuje vyhlášení této lokality za přírodní památku. Souběžně s přípravou projektové dokumentace plánujeme provést biologický průzkum a monitoring lokality. Na realizaci průzkum bychom rádi získali prostředky z Fondu Vysočiny z grantového programu Krajina Vysočiny 2009.

13. 3. 2009

... tak jsme napsali panu ministrovi

Sdružení Krajina více než deset let pečuje o vzácné podmáčené louky na Vysočině. Jedním z významných finančních zdrojů, ze kterého jsme v minulých letech pravidelně čerpali, byl donedávna Státní fond životního prostředí (SFŽP). V loňském roce nám bylo pracovníky SFŽP sděleno, že SFŽP nebude nadále financovat projekty, které jsou financovatelné z Operačního programu životního prostředí a bylo nám doporučeno přesměrovat naši žádost do tohoto programu. To jsme učinili. Následně jsme obdrželi sdělení, že z OPŽP péči o louky financovat nelze. Dostali jsme se do bludného kruhu, kdy jsme odkazování z jednoho programu do druhého a s ubíhajícím časem se stále zvyšuje pravděpodobnost, že velká část námi obhospodařovaných luk zůstane po mnohaleté pravidelné péči ladem. Začátkem března jsme proto požádali o schůzku ministra životního prostředí Martina Bursíka. Čekáme na odpověď... 
4. 3. 2009

V Křídlech to žije

Sdružení Krajina pokračuje ve svých aktivitách ve prospěch venkovských obcí. V letošním roce jsme například zpracovávali projekt oslav výročí ochotnického divadla v obci Křídla, další projekty jsou rozpracované. Při přípravě projektů a při vyhledávání vhodných finančních zdrojů využíváme dokumentů Místní agendy 21, které mají obce zpracovány. Dokumenty MA 21 nám usnadňují orientaci v rozvojových záměrech jednotlivých obcí a jsou také dobrým argumentačním materiálem při obhajobě projektů. Zvolený postup přináší své ovoce v téměř 90% úspěšnosti podaných žádostí. 
11. 2. 2009

Sněm Sdružení Krajina - 21. 2. 2009

V sobotu 21. února se od 15:00 hodin v restauraci Táferna ve Žďáře nad Sázavou koná sněm Sdružení Krajina. Sněm je nejvyšším orgánem Sdružení. Je tvořen všemi řádnými členy Sdružení. Sněm schvaluje stanovy, projednává otázky činnosti Sdružení, schvaluje strategie vývoje Sdružení, kontroluje činnost rady, volí a odvolává členy rady a přijímá stanoviska k důležitým celospolečenským otázkám. Z uvedeného vyplývá, že jednání sněmu není akce jen tak ledajaká a má pro Sdružení zásadní význam. Nezapomeňte si proto termín sněmu poznamenat do svých kalendářů. Případné dotazy ke sněmu směřujte na mailovou adresu blazek@sdruzenikrajina.cz nebo volejte na 777 045 586.
9. 2. 2009

Otazníky nad kosením

Evropské fondy nečekaně zkomplikovaly budoucnost naší péče o podmáčené louky. Příjem žádostí o dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR, našeho tradičního podporovatele, byl zastaven s odůvodněním, že je třeba čerpat dotaze z Evropou spolufinancovaného programu Operační program životní prostředí (OPŽP). Ministerstvo ŽP však nedávno odmítlo možnost podpory péče o louky a další území z tohoto programu poukazem na nařízení Evropské komise, které určuje prostředky OPŽP jako investiční. Úhrada opakujících se zásahů, včetně každoročního ručního kosení rašelinných luk, z něj není možná.
Sdružení Krajina nyní čeká na vyjádření ministra životního prostředí, kterého v obtížné situaci požádalo o pomoc. V sázce je nejen více než sto hektarů vzácných luk a na nich žijících živočichů a rostlin, ale především dlouhodobě budované vztahy s místními obyvateli, důvěra spolupracujících partnerů a také výdělek pro desítky místních brigádníků a živnostníků v objemu jeden a půl milionu korun ročně.

15. 12. 2008

Internetová aukce končí 16. prosince

V úterý 16.12. skončí možnost koupit umělecká díla z internetové benefiční aukce Nadace Veronica http://veronica.cz/nadace.veronica.cz/aukce. Díla do aukce věnovali známí i méně známí výtvarníci z celé ČR. Ceny se pohybují od 100 do 38.000,- Kč. Koupí uměleckého díla můžete pomoci ochraně vzácných rostlin a živočichů a zároveň udělat radost svým blízkým i sobě. Neváhejte! Aukce již brzy skončí.


Starší články: <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53  >>

ZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitKtraj VysočinaPardubický krajZvětšitNadace VIANadace VeronicaStátní fond životního prostředíZvětšit