Sdružení Krajina - občanská organizace pro ochranu přírody

Novinky emailem

Vaše e-mailová adresa:

Opište prosím písmena z obrázku:

Aktuality

Zvětšit18. 3. 2011

Efektivní využití přebytků a zbytků

Další využití travní hmoty z luk je problém, který Sdružení Krajina řeší každým rokem. Aktuálně jednáme o využití pokosené travní hmoty pro energetické účely. Pokud vás tato problematika zajímá, doporučujeme vaší pozornosti seminář na téma Efektivní využití přebytků a zbytků ze sena a z travních porostů z regionu Žďáru n.S. a okolí pro další energetické využití, pořádaný Agenturou pro zemědělství a venkov ve spolupráci se společností ProPelety s.r.o. a Sdružením Krajina.
Seminář se koná ve středu 6. 4. 2011, v zasedací místnosti Agentury pro zemědělství a venkov, Strojírenská 1089/14, Žďár nad Sázavou. Pozvánku a registrační formulář najdete zde. Seminář začíná v 7:50 a je určen pro střední zemědělce, pěstitele obilnin, olejnin a luskovin, zástupce zemědělských podniků a farem se zaměřením na rostlinnou výrobu.


Zvětšit17. 3. 2011

Obdrželi jsme 43 návrhů akcí

Provedli jsme hodnocení návrhů akcí přihlášených do projektu Příroda na Vysočině. Sešlo se nám 43 návrhů na akce od 24 organizací. Rozhodli jsme se podpořit akce všech přihlášených organizací s tím, že jedné organizaci podpoříme maximálně dvě akce. Koncem března a začátkem dubna budou s organizacemi sepsány smlouvy o realizaci akcí. Vybrané akce obdrží podporu ve výši 5000 až 7000 Kč. Kvalita akcí má stoupající úroveň. To nás těší a potvrzuje předpoklad, že takto investované prostředky mají pozitivní dopad na neziskovky a jejich prostřednictvím i na přírodu vysočiny.
Projekt Příroda na Vysočině byl vytvořen za finanční podpory SFŽP a MŽP


Hrabání podmáčených luk - občanské sdružení Lysina lenina2. 3. 2011

Přihlaste svoji akci

V pátek 4. března končí lhůta ve které mohou NNO z kraje vysočina posílat svoje návrhy na akce zaměřené na ochranu přírody. Vybrané akce podpoří Sdružení Krajina finanční částkou ve výši cca 50000 Kč. Akce budou podpořeny v rámci projektu Příroda na Vysočině, který realizujeme za finanční podpory SFŽP a MŽP. Cílem projektu je podpořit činnost NNO zapojujících obyvatele do péče o přírodu a krajinu a přispět tím ke zlepšení stavu přírody a ŽP na Vysočině. 


Zvětšit17. 2. 2011

Integrovaný systém nakládání s odpady

Kraj Vysočina se rozhodl řešit problém s odpady vytvořením nového Integrovaného systému nakládání s odpady (ISNOV). Vznikl řídící výbor složený ze zástupců měst a obcí, který se bude přímo podílet na projektové přípravě ISNOV. Z podnětu koordinátora projektu ISNOV, kterým je krajské pracoviště odboru životního prostředí, vznikla pracovní skupina složená ze zástupců firem zabývajících se odpady, pracovníků technických služeb a neziskovek. Úkolem pracovní skupiny je připomínkovat vznikající materiály a předávat informace o přípravách ISNOV.

Jako zástupci NNO byli do pracovní skupiny přizváni Tomáš Blažek – Sdružení Krajina, Václav Kos – ZO ČSOP SEV Mravenec a Jana Vitnerová – Arnika.

Co se nyní děje?
- výběrové řízení na přípravu projektu vyhrála firma Fite a.s., která bude při přípravě úzce spolupracovat Energetickou agenturou Vysočiny, z. s.p.o.
- byla zahájena příprava analytické části která zahrnuje zmapování stávajících systémů, zhodnocení funkčnosti, analýzu stávajících provozovaných zařízení apod (dokončení sběru dat pro analytickou část se předpokládá v pololetí roku 2011).
- existují webové stránky věnující se výhradně projektu ISNOV http://www.kr-vysocina.cz/isnov.asp

 V případě, že vás tato problematika zajímá, chcete dostávat aktuální informace nebo uplatnit své připomínky, ozvěte se na e-mailovou adresu blazek@sdruzenikrajina.cz.


Zvětšit9. 2. 2011

Podporujeme akce neziskovek

Sdružení Krajina hledá náměty na akce a spoluorganizátory aktivity v rámci projektu „Příroda na Vysočině“. V průběhu roku 2010 bylo v rámci projektu uskutečněno a finančně podpořeno 31 akcí pořádaných neziskovými organizacemi z Vysočiny. 
Projekt umožňuje v roce 2011 zapojit a finančně podpořit cca 35 akcí. Výše finančního příspěvku na jednu akci se bude pohybovat ve výši cca 5000,- Kč, dle rozsahu akce.
Termín pro doručení vyplněné návratky s informacemi o přihlašované akci je do 4. března 2011.
Více informací je k nalezení na ZDE.

Projekt „Příroda na Vysočině“  byl vytvořen za finanční podpory SFŽP a MŽP.


Zvětšit7. 12. 2010

Pošli to dál

Dáváme všem ve známost, že jsme právě zahájili akci „Pošli to dál“. Pokud máte chuť se k akci přidat, máte jedinečnou příležitost. Objednejte na stránkách http://www.stopavkrajine.cz známému či blízkému člověku dárek v podobě lučního certifikátu a zároveň jej požádejte, aby i on učinil to stejné. Aby i on zakoupil pro někoho jiného luční certifikát, přispěl tím na veřejnou sbírku Stopa v krajině a poslal to dál. 
Vysvětlující a motivační text si můžete v souboru pdf stáhnout na webovkách sbírky v rubrice sbírka pro přírodu.


Starší články: <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59  >>

ZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitKtraj VysočinaPardubický krajZvětšitNadace VIANadace VeronicaStátní fond životního prostředí