Sdružení Krajina - občanská organizace pro ochranu přírody

Novinky emailem

Vaše e-mailová adresa:

Opište prosím písmena z obrázku:

Aktuality

Hrabání podmáčených luk - občanské sdružení Lysina lenina2. 3. 2011

Přihlaste svoji akci

V pátek 4. března končí lhůta ve které mohou NNO z kraje vysočina posílat svoje návrhy na akce zaměřené na ochranu přírody. Vybrané akce podpoří Sdružení Krajina finanční částkou ve výši cca 50000 Kč. Akce budou podpořeny v rámci projektu Příroda na Vysočině, který realizujeme za finanční podpory SFŽP a MŽP. Cílem projektu je podpořit činnost NNO zapojujících obyvatele do péče o přírodu a krajinu a přispět tím ke zlepšení stavu přírody a ŽP na Vysočině. 


Zvětšit17. 2. 2011

Integrovaný systém nakládání s odpady

Kraj Vysočina se rozhodl řešit problém s odpady vytvořením nového Integrovaného systému nakládání s odpady (ISNOV). Vznikl řídící výbor složený ze zástupců měst a obcí, který se bude přímo podílet na projektové přípravě ISNOV. Z podnětu koordinátora projektu ISNOV, kterým je krajské pracoviště odboru životního prostředí, vznikla pracovní skupina složená ze zástupců firem zabývajících se odpady, pracovníků technických služeb a neziskovek. Úkolem pracovní skupiny je připomínkovat vznikající materiály a předávat informace o přípravách ISNOV.

Jako zástupci NNO byli do pracovní skupiny přizváni Tomáš Blažek – Sdružení Krajina, Václav Kos – ZO ČSOP SEV Mravenec a Jana Vitnerová – Arnika.

Co se nyní děje?
- výběrové řízení na přípravu projektu vyhrála firma Fite a.s., která bude při přípravě úzce spolupracovat Energetickou agenturou Vysočiny, z. s.p.o.
- byla zahájena příprava analytické části která zahrnuje zmapování stávajících systémů, zhodnocení funkčnosti, analýzu stávajících provozovaných zařízení apod (dokončení sběru dat pro analytickou část se předpokládá v pololetí roku 2011).
- existují webové stránky věnující se výhradně projektu ISNOV http://www.kr-vysocina.cz/isnov.asp

 V případě, že vás tato problematika zajímá, chcete dostávat aktuální informace nebo uplatnit své připomínky, ozvěte se na e-mailovou adresu blazek@sdruzenikrajina.cz.


Zvětšit9. 2. 2011

Podporujeme akce neziskovek

Sdružení Krajina hledá náměty na akce a spoluorganizátory aktivity v rámci projektu „Příroda na Vysočině“. V průběhu roku 2010 bylo v rámci projektu uskutečněno a finančně podpořeno 31 akcí pořádaných neziskovými organizacemi z Vysočiny. 
Projekt umožňuje v roce 2011 zapojit a finančně podpořit cca 35 akcí. Výše finančního příspěvku na jednu akci se bude pohybovat ve výši cca 5000,- Kč, dle rozsahu akce.
Termín pro doručení vyplněné návratky s informacemi o přihlašované akci je do 4. března 2011.
Více informací je k nalezení na ZDE.

Projekt „Příroda na Vysočině“  byl vytvořen za finanční podpory SFŽP a MŽP.


Zvětšit7. 12. 2010

Pošli to dál

Dáváme všem ve známost, že jsme právě zahájili akci „Pošli to dál“. Pokud máte chuť se k akci přidat, máte jedinečnou příležitost. Objednejte na stránkách http://www.stopavkrajine.cz známému či blízkému člověku dárek v podobě lučního certifikátu a zároveň jej požádejte, aby i on učinil to stejné. Aby i on zakoupil pro někoho jiného luční certifikát, přispěl tím na veřejnou sbírku Stopa v krajině a poslal to dál. 
Vysvětlující a motivační text si můžete v souboru pdf stáhnout na webovkách sbírky v rubrice sbírka pro přírodu.


Zvětšit1. 12. 2010

Setkání neziskovek

V sobotu 11. prosince pořádá Sdružení Krajina a SEM Slunečnice z Horné Krupé setkání pořadatelů akcí, jejichž smyslem je vtažení veřejnosti do ochrany přírody a krajiny. Neziskové organizace zapojené do projektu Příroda na Vysočině se sejdou v 10 hodin v prostorách občanského sdružení SEM Slunečnice. Projekt je realizován za finanční podpory SFŽP a MŽP.


Zvětšit18. 11. 2010

Sdružení Krajina vlastní 25 ha cenných pozemků

V roce 2010 jsme pokračovali ve výkupech pozemků financovaných z daru Nadace Veronica. Pokračovaly nabídky vlastníkům pozemků v zájmových lokalitách. Podařilo se nám vykoupit 1,5 ha pozemků v k.ú. Kameničky. Po dlouhém jednání jsme získali do vlastnictví přes 0,5 ha pozemků v k.ú. Horní Bory. Jsme tak vlastníky téměř celého území menší přírodní památky Mrázkova louka. Zde se zároveň zúročila dobrá spolupráce se ZO ČSOP Bory, která každoročně zajišťuje péči o tuto lokalitu. Naše vlastnictví ulehčí této organizaci další jednání při zajišťování péče o louku. Spolupráce Sdružení Krajina a ZO ČSOP Bory je modelovým příkladem zárodku sítě NNO, vznikající v rámci projektu „Příroda na Vysočině“, který byl vytvořen za finanční podpory SFŽP  a MŽP. Byla také vykoupena loučka v kat. území Krátká v o výměře 0,65 ha a probíhají i další výkupy zejména na území CHKO Žďárské vrchy. Výkupy pozemků nám umožňují stabilizovat péči o přírodně cenné lokality. V tuto chvíli Sdružení Krajina vlastní 25 ha pozemků. Jedná se převážně podmáčené luky.
Starší články: <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56  >>

ZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitKtraj VysočinaPardubický krajZvětšitNadace VIANadace VeronicaStátní fond životního prostředíZvětšit