Sdružení Krajina - občanská organizace pro ochranu přírody

Novinky emailem

Vaše e-mailová adresa:

Opište prosím písmena z obrázku:

Akce pro přírodu v říjnu a listopadu 2014

Zvětšit

V průběhu října a listopadu 2014 se nám podařilo uspořádat celkem devět akcí pro veřejnost: Obnova Kadovských kamenic, Podzimní putování na Kamínek, Pasení ovcí se psem, Stavba vrbového teepee, Křížová cesta v Křešině, Alej ve Štěpkově, Výsadba větrolamu v Počítkách, Vysazování keřů a stromů v Sedletíně, Péče o hlavaté vrby.

Obnova Kadovských kamenic – 3. října 2014

Na většině území Kadovských kamenic byly za významné pomoci firemních dobrovolníků z ČSOB Leasing provedeny revitalizační zásahy. Území bylo řadu let bez jakékoli péče a došlo k degradaci luk a zárůstu ploch náletovými dřevinami. Bylo tedy nutné provést výrazné prořezávky dřevin, pokosení s vyhrabáním stařiny, očištění zarostlých a tímpádem „neviditelných“ kamenů (při kosení), sběr kamenů z části plochy kvůli kosení a uložení na hromadu. Navíc byla vytvořena drobná tůňka. Většina dřevní hmoty z vyřezávek byla spálena, část byla použita na tvorbu zimoviště pro drobné živočichy. Zásahem došlo k obnově biotopů pro ohrožené druhy a  byly vytvořeny biotopy nové (hromada kamení, tůň a zimoviště).
- 22 účastníků
 

Podzimní putování na Kamínek 4. října 2014

Vycházka pořádaná z.s. RADOVAN 21 u Obrataně. Součástí akce byl úklid cest, okolí zatopeného lomu a akce byla zakončena drakyádou.
- 23 účastníků
 

Pasení ovcí se psem 4. října 2014

Akce pro veřejnost pořádaná Sdružením Krajina na pastvinách u Počítek. 46 účastníků rozdělených do dvou skupin vidělo ukázku práce pasteveckého psa, pro děti byly připraveny soutěže a účastníci dostali pastevecký list.
 

Stavba vrbového teepee 11. října 2014

Akce pořádaná jihlavským Ekoinfocentrem v Cejli. 16 účastníků se nejprve teoreticky seznámilo s problematikou výstavby proutěného přístřešku. Pak si každý vybral nějaký úkol, ve většině se prostřídali. Pak se seznámili s druhy vrb  a průměry vhodnými k pořezu ve vrbové matečnici, kde část skupiny zůstala řezat vrbové pruty a část je čistila. Další skupina zahájila již vyznačený a vyměřený výkop. Společně se pak učili proplétání stěn a i ve svazování větví ve středu stavby. Po zalití a zamulčování se pro zvětšení objemu byl tvar špice, charakteristický pro tee-pee, zakulacen. Na závěr účastníci akce vymysleli i řešení podlahy, aby stavba mohla být využívána k odpočinku.
 

Křížová cesta v Křešíně 18. října 2014

Obnova křížové cesty v Křešíně proběhla pod patronátem ČSOP Pacov v obci Křešín. Součástí bylo kácení náletu, kosení přebujelé vegetace a čištění cest.
- 16 účastníků
 

Alej ve Štěpkově 26. října 2014

Výsadba stromů do nové aleje na okraji obce Štěpkov byla zorganizované Vlastivědným a okrašlovacím spolkem Domamil. 
- 28 účastníků
 

Výsadba větrolamu v Počítkách – 1. listopadu 2014

Zhruba 50 lidí (dospělých i dětí) se zúčastnilo tradiční výsadby stromů u Počítek, organizované Sdružením Krajina. Vysazeno bylo více než 100 bříz, jeřábů, javorů, švestek a třešní. Vznikly nové remízky na pastvinách. Akce byla doplněna kulturním programem v sídle Sdružení.
 

Vysazování keřů a stromů v Sedletíně – 9. listopadu 2014

Pod záštitou Ornitologického klubu Vysočina proběhlo osazování nově zbudované cesty keři a ovocnými stromy. Po vysázení proběhlo i opékání špekáčků s diskuzí o významu zeleně v polní krajině.
- 16 účastníků
 

Péče o hlavaté vrby 22. listopadu 2014

ČSOP Chotěboř uspořádala akci s cílem řezu starých hlavatých vrb, v aleji u Podmoklan. Bylo provedeno ořezání a oštípání dvouletých výmladků vrb a jejich odklizení.
- 22 účastníků
 
obnova Kadovských kamenic - káceníobnova Kadovských kamenicputování na Kamínek - u zatopeného lomupasení ovcí se psempasení ovcí se psem - část účastníkůstavba vrbového teepeeobnova Křížové cesty v Křešíněvýsadba aleje a sadu ve Štěpkověvýsadby v Počítkáchvýsadby v Počítkáchvýsadba v Sedletíněpéče o hlavaté vrby u Podmoklan

<< Zpět

ZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitKtraj VysočinaPardubický krajZvětšitNadace VIANadace VeronicaStátní fond životního prostředí